Documentul stabileşte modalitatea de sesizare a practicilor ilegale din cadrul entităţilor publice şi private, procedura de examinare a acestora, drepturile avertizorilor de integritate şi măsurile de protecţie a lor.

Totodată, sunt stabilite obligaţiile angajatorilor, competenţele autorităţilor responsabile de examinarea unor asemenea dezvăluiri şi ale celor de protecţie a avertizorilor de integritate.

Proiectul a fost  elaborat  în  vederea realizării  Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017-2020, precum şi pentru armonizarea cadrului legislativ al Republicii Moldova cu standardele internaţionale în domeniu.