La rândul său, partea transnistreană şi-a onorat recent angajamentul prin care cu toate şcolile cu predare în grafie latină din regiune au fost semnate contracte de locaţiune pe un termen de 10 ani.

Concomitent, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării va aproba modelele neutre de diplome, ştampile şi logo ale Universităţii “Taras Şevcenco”, dar şi va colecta specimene de semnături ale persoanelor împuternicite să semneze actele de studii.
 
După parcurgerea acestor etape va fi posibilă aplicarea apostilei pe diplomele respective.