În declaraţia ONG-urilor se menţionează că semnalele sunt cu atât mai alarmante cu cât cele două case de vânzări de publicitate reprezintă interesele unor holdinguri media care deţin cote semnificative din piaţa autohtonă de televiziune, iar eventualele acţiuni concertate ale acestora ar constitui un abuz. Totodată, faptul că proprietarii unora dintre posturile TV vizate sunt politicieni de la putere sau persoane afiliate lor alimentează supoziţia că aceste acţiuni ar putea fi îndreptate spre excluderea de pe piaţă a concurenţilor şi diminuarea impactului mass-mediei care transmite opinii de alternativă, inclusiv ale opoziţiei politice.

ONG-urile de media îi cer Consiliului Concurenţei să examineze plângerea celor patru posturi de televiziune cu toată responsabilitatea pe care i-o conferă legislaţia acestei autorităţi publice autonome, luând în consideraţie bunele practici anticoncurenţiale pe pieţele media din ţările membre ale Uniunii Europene. De asemenea, autorii declaraţiei solicită să se ţină cont de pericolul iminent pe care îl comportă o posibilă înţelegere de cartel între cele mai mari case de vânzare a publicităţii care acţionează în interesul politicienilor proprietari de TV, pentru competiţia loială şi legală pe această piaţă specifică, dar şi pentru dezvoltarea democratică şi libertatea de exprimare în Republica Moldova, în special în anul electoral 2018.

Semnatarii documentului mai spun că Delegaţia Uniunii Europene, Ambasada Statelor Unite ale Americii şi alţi parteneri de dezvoltare şi reprezentanţe străine, precum şi organizaţii internaţionale, ar trebui să monitorizeze cu atenţie acest caz. De asemenea, organizaţiile de media se adresează Delegaţiei UE cu rugămintea de a examina posibilitatea instituirii unei misiuni speciale de observare a comunităţii europene în problemele care ţin de situaţia pieţei mediatice din Republica Moldova. Declaraţia a fost semnată de Asociaţia Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociaţia Presei Electronice, Centrul „Acces info”, Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi, Comitetul pentru Libertatea Presei şi Centrul de Investigaţii Jurnalistice.