Documentul reglementează drepturile şi obligaţiile agentului economic şi ale instituţiei de învăţământ profesional tehnic, ale maistrului-instructor în producţie şi ale celui din cadrul instituţiei de învăţământ, precum şi ale elevului.

În premieră, este introdus termenul de „salariu de ucenicie” pentru remunerarea activităţii desfăşurate de elev în cadrul întreprinderii. De asemenea, sunt reglementate atribuţiile Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI), partener al Guvernului în realizarea programului de învăţământ dual. CCI va  deveni o instituţie de suport şi de monitorizare a programelor de studii.

Finanţarea învăţământului dual va fi asigurată,  atât din bugetul de stat, cât şi din sursele agentului economic.

Învăţământul dual este o formă alternativă de organizare a învăţământului profesional tehnic, care presupune instruirea simultană în cadrul unei instituţii de învăţământ profesional tehnic şi în cadrul unei întreprinderi. Ponderea pregătirii practice este de aproximativ 70%, iar elevii absolvenţi pot fi angajaţi în cadrul întreprinderii.

În anul de studii 2016-2017, circa 20 de companii au implementat astfel de programe de studii, în colaborare cu nouă instituţii de învăţământ profesional tehnic.