Potrivit Consiliului de Presă, în cadrul acestei emisiuni a fost prezentată situaţia a trei copii victime ale violenţei, unul dintre ei fiind presupusă victimă a abuzului sexual. Deşi reprezentanţii Centrului Naţional de prevenire a abuzului faţă de copii (CNPAC) au atenţionat redacţia să protejeze identitatea copiilor victime şi să nu publice datele cu caracter personal ale acestora pentru a evita revictimizarea lor, totuşi în cadrul emisiunii au fost date numele reale ale părinţilor copiilor, prenumele reale ale copiilor, locul de trai actual al copiilor, inclusiv al fetei care este presupusă victimă a abuzului sexual – date care pot duce uşor la identificarea copiilor şi, respectiv, la ulterioara etichetare, stigmatizare a acestora.

CNPAC a depus o plângere la Consiliul de Presă, care a fost examinată la şedinţa din 6 octombrie 2017. În decizia sa, Consiliul de Presă a constatat încălcarea prevederilor deontologice privind protecţia copiilor şi a victimelor abuzurilor, recomandând postului Publika TV 1 să reediteze textul şi coloana video a emisiunii „Moldova, ţară de minune” din 24 septembrie 2017, plasată pe site-ul Publika.md, iar dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic – să excludă de pe site această ediţie a emisiunii.

Totodată, dată fiind gravitatea încălcării şi lipsa unui răspuns din partea postului TV la notificarea în acest caz, Consiliul de Presă a sesizat Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

În urma monitorizării emisiunii, CCA a decis că Publika TV a încălcat prevederile art. 4 al Legii cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei şi art. 2 şi 7 din Decizia CCA nr 99 din 19.07.2012 Cu privire la respectarea drepturilor şi protecţia copilului în programele audiovizuale. La şedinţa din 19 decembrie 2017, cu votul unanim al membrilor CCA, postului Publika TV i-a fost aplicată o sancţiune sub forma unei amenzi de 10 mii de lei. Conform legislaţiei în vigioare, decizia CCA poate fi atacată de radiodifuzorul vizat în instanţa de judecată.

De menţionat că atât Consiliul de Presă, cât şi CCA au solicitat postului Publika TV să-şi expună opinia faţă de acuzaţiile care îi sunt aduse, însă compania reclamată nu a răspuns la notificări.

Consiliul de Presă reaminteşte că protecţia drepturilor copilului, inclusiv protejarea identităţii copiilor victime ale diferitor forme de agresiuni, a copiilor implicaţi în alte evenimente cu conotaţie negativă, reprezintă nu doar o obligaţie deontologică, stipulată în Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, ci şi o obligaţie legală, stipulată în Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei, Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, Codul de conduită al radiodifuzorilor.