Iniţiativa a fost prezentată de directorul Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan.

Astfel, Academia de Ştiinţe rămâne fără Biblioteca Ştiinţifică „Andrei Lupan”, Grădina Botanică, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, Institutul de Chimie, Institutul de Ecologie şi Geografie, Institutul de Energetică, Institutul de Filologie, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Institutul de Geologie şi Seismologie, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”, Institutul de Istorie, Institutul de Matematică şi Informatică, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Zoologie, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Institutul Patrimoniului Cultural şi Întreprinderea de Stat „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”. 

Precizăm că anul trecut, Guvernul a decis că Academia de Ştiinţe a Moldovei nu va mai avea dreptul de a gestiona banii alocaţi pentru ştiinţă şi cercetare.

Această atribuţie îi revine Agenţiei Naţionale de Cercetare şi Dezvoltare, o nouă entitate subordonată Guvernului, care este responsabilă de evaluarea propunerilor de proiecte înaintate de cercetători, prin concurs, indiferent de apartenenţa instituţională a acestora. Atunci s-a anunţat că Liceul AŞM va fi reorganizat într-un liceu republican pentru copii dotaţi şi va fi subordonat Ministerului Educaţiei. Totodată, Universitatea AŞM va fi absorbită de Universitatea de Stat din Moldova, iar Biblioteca „Andrei Lupan” va fi transferată către Biblioteca Naţională.

Proiectul a provocat atunci nemulţumirea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Gheorghe Duca.