Specialiştii spun că printre copiii cu vârsta cuprinsă între 0-17 ani, au fost înregistrate 222 de cazuri, 70% din numărul total de cazuri.

În aceste condiţii, în instituţiile preşcolare au fost înregistrate 39 de cazuri sporadice de BDA.

Rata spitalizării a constituit 47,11%, în instituţiile medicale de profil infecţios fiind spitalizaţi 147 de bolnavi.