Majoritatea spitalelor din Moldova gestionează banii publici în secret

Majoritatea spitalelor din Moldova gestionează banii publici în secret
Sursa: www.e-sanatate.md Foto: e-sanatate.md 01.08.2017 10:26
Spitalele din Moldova, fie republicane, fie raionale s-au obişnuit să gestioneze banii în interior, fără ca să raporteze ce fac cu ei, chiar dacă e vorba de bani publici.

O analiză a Sănătate INFO arată că niciun spital republican nu a publicat până acum rapoarte financiare complexe, din care să fie clar cum au fost gestionaţi banii şi în ce scopuri. Portalul a analizat câte spitale din cele existente acum publică rapoarte, prin care să asigure transparenţa de care este nevoie, în situaţia în care fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală sunt formate din banii cetăţenilor care se asigură, dar şi din bugetul public naţional. De menţionat că spitalele consumă cea mai mare parte a bugetului asigurărilor de sănătate – peste 3 miliarde de lei.
 
Spitale republicane:

Institutul de Medicină Urgentă
Instituţia a publicat un raport care conţine date foarte generale – numărul de pacienţi trataţi şi suma alocată pentru salariul medicilor. Din raport aflăm că pentru salarizare au fost alocate 92,2 milioane de lei, iar pentru medicamente aproape 47 de milioane de lei. Salariu mediu al unui angajat a constituit 4.732 de lei. Alte date financiare lipesc. Raportul este mai mult informativ, privind activitatea medicală a instituţiei.

Spitalul Clinic Republican
Ultimul raport publicat de către instituţie e din anul 2014, ceea ce înseamnă că timp de trei ani instituţia nu a public nicio informaţie financiară, de interes public. Rapoartele mai vechi vizează, de asemenea, mai mult date medicale, decât financiare.

Institutul Mamei şi Copilului
Nici acest spital nu a publicat date financiare, iar rapoarte care ar conţine informaţii de acest tip lipsesc cu desăvârşire. Pe site-ul instituţiei pot fi găsiţi indicatori de calitate, ce permit analiza situaţiei din ultimii patru ani. Aceştia se referă la numărul de angajaţi, procentul din totalul veniturilor destinate pentru salarizare, procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor, însă în lipsa cifrelor concrete, aceşti indicatori nu sunt relevanţi. Suma contractată lipseşte.

Institutul de Cardiologie
Rapoartele financiare nu sunt publicate, sunt făcute publice anunţurile privind achiziţionarea la diverse bunuri şi un plan al achiziţiilor pentru anul 2017.

Institutul Oncologic
Institutul Oncologic nu a publicat rapoarte financiare şi de activitate din anul 2014. Ultimul raport este semetrial şi conţine câteva seturi de date, economico-financiare şi medicale. Instituţia anunţă că bugetul a crescut cu 67 de milioane de lei şi că resursele pentru finanţare s-au mărit din 2015, pentru aceeaşi perioadă – 72 de milioane de lei, în loc de 52 de milioane de lei. Alte date lipsesc.

Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie: Pe site-ul spitalului nu sunt publicate rapoarte financiare sau date despre licitaţii. Ultimele date publicate sunt din decembrie 2016.

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Toma Ciorbă
Pagina web a instituţiei nu funcţionează

Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
Instituţia publică anunţuri privind achiziţii publice, nu şi rezultatele acestora. Rapoarte de activitate medicală sau date financiare lipsesc.

Spitalul Clinic de Psihiatrie
Site-ul instituţiei este slab dezvoltat şi puţin sau aproape deloc actualizat. Aici lipsesc orice date medicale sau economico-financiare.

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc
Site-ul nu asigură niciun fel de date economico-financiare. Datele despre achiziţii lipsesc.

Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile: Instituţia a publicat raportul de activitate pentru anul trecut de gestiune, unde sunt indicate mai multe date cu caracter medical, preventiv, etc şi mai puţine date economico-financiare. Instituţia indică sumele pe care le gestionează din bugetul de stat şi din resurse internaţionale şi atât.

Dispensarul Republican de Narcologie
Site-ul instituţiei pare să fie în perioada de reconstrucţie. Deşi sunt publicate informaţii despre activităţile realizate, datele financiare lipsesc.

Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii
Ultimul raport publicat a fost în 2015, pentru activitatea instituţiei din 2014. Acesta conţinea date despre bugetul instituţiei şi repartizarea banilor, în funcţie de tipurile de servicii prestate, precum şi categoriile de cheltuieli. Datele n-au mai fost actualizate, astfel, deja de trei ani consecutiv.  

Spitalul de Psihiatrie Bălţi
Pe site-ul instituţiei lipsesc rapoartele financiare, iar anunţurile privind tenderele organizate  nu se mai publică din 1 ianuarie 2016.

Spitalul de Psihiatrie Orhei
Instituţia nu dispune pagină web.

Spitale Municipale:

Spitalul Pentru Copii Valentin Ignatenco
Instituţia a publicat cele mai recente date medicale şi economico-financiare. Pe site-ul instituţiei poate fi găsit ultimul raport financiar pentru anul trecut de gestiune, dar şi pentru primele şase luni ale acestui an. Datele se referă la bugetul total, gestionat de instituţie, inclusiv suma contractată cu CNAM şi cea alocată de fondator, sumele direcţionate pentru salarizare, medicamente, hrana pacienţilor, obiecte de valoare, întreţinerea tehnică a utilajelor, servicii pază, servicii bancare, etc.

Spitalul Clinic Municipal nr. 1
Instituţia a publicat cu regularitate în ultimii ani rapoarte de activitate, în care se conţin date economico-financiare despre instituţie. Setul de date este acelaşi – suma contractată de către CNAM, veniturile din serviciile contra plată, sumele alocate pentru salarizare, reparaţii, tehnică, medicamente şi chiar veniturile obţinute din dobândă. Datele sunt publicate pentru anul trecut de gestiune şi pentru primul semestru al acestui an.

Spitalul Clinic de Maladii Infecţioase pentru Copii
Instituţia a publicat cel mai recent raport, care este concentrat mai mult pe activitatea medicală, însă figurează şi suma contractată de către CNAM şi modul în care aceste resurse au fost alocate.

Spitalul Municipal nr. 1 pentru Copii:
Instituţia nu a publicat încă raportul de activitate pentru acest an. Datele făcute publice care vizează anul 2016 ţin de activitatea medicală mai mult – gradul de asigurare cu medici, capacităţile şi dotările spitalului, aprovizionarea cu medicamente (fără a indica date exacte).

Spitalul Municipal Sfânta Treime
Spitalul publică în ultimii ani cu regularitate rapoarte financiare pentru anul complet de gestiune şi pentru primul semestru din an. În raport se regăsesc sumele contractate de către CNAM, resursele din servicii contra plată şi numărul cazurilor tratate. La fel ca şi alte instituţii, Spitalul Sfânta Treime atenţionează despre probleme financiare serioase din cauza reducerii volumului contractării „fără precedent”.

Spitalul Municipal Arhanghelul Mihail:
Instituţia a publicat rapoarte privind licitaţiile organizate, suma licitaţiilor, câştigătorii şi onorarea contractelor. Alte date însă lipsesc.

Maternitatea nr. 2
Instituţia nu dispune de web-site.

Spitalul Municipal nr. 4 : instituţia dispune de o pagină Facebook, care permite administraţiei să interacţioneze în social media, însă lipseşte web-siteul care ar permite plasarea unui spectru important de date.

Spitalul Municipal de Ftiziopneumologie din Chişinău:
Site-ul instituţiei nu conţine informaţii de interes public. Lipsesc orice date despre datele financiare ale instituţiei, precum şi anunţurile de achiziţii publice. Pagina web este formală.

Spitalul Clinic Municipal din Bălţi
Instituţia a publicat un raport pentru primele şase luni ale acestui an, în care este redată activitatea medicală a instituţiei – numărul de paturi, procentajul de utilizare a patului, durata de internare a unui pacient, etc. Date financiare lipsesc aproape cu desăvârşire.

Analiza completă pe E-sanatate.md.

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI