Învierea Domnului, sărbătoarea ce ne reuneşte pe toţi în spiritul toleranţei, concordiei şi al dragostei de aproape, să Vă găsească alături de toţi cei dragi, în linişte şi bucurie, împăcaţi şi încrezători într-un viitor mai bun.

Vă dorim prosperare, lumină şi pace familiilor Dvs., întărite şi prin credinţa strămoşească în Domnul nostru Isus Hristos, care a biruit moartea, arătându-ne calea Demnităţii şi Adevărului.

Asemeni Lui, să parcurgem cu dârzenie perioada de răstrişte prin care trece statul nostru subminat de hoţie, corupţie şi minciună şi să arborăm dragostea de neam ca pe un stindard al demnităţii pe frontispiciul ţării.

Să muncim solidar şi în continuare pentru bunăstarea populaţiei şi pentru un viitor european al copiilor noştri, manifestându-ne plenar şi fără reţinere ataşamentul faţă de valorile democratice şi propăşirea Republicii Moldova!

DA! Suntem siguri că, împreună, vom reuşi! Hristos a înviat!

Andrei Năstase