Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi executată în timpul nopţii  sau în condiţii vătămătoare, în locuri periculoase ce prezintă risc pentru sănătatea sau integritatea persoanelor.
 
Condamnatul la munca neremunerată în folosul comunităţii este obligat să execute pedeapsa, să lucreze conform graficului de lucru întocmit împreună cu consilierul de probaţiune, să anunţe imediat despre orice schimbare a domiciliului, reşedinţei sau a locului de muncă, ce ar putea influenţa executarea pedepsei.