Astfel, au fost colectate probe atât din localităţile din preajma municipiului Chişinău, cât şi din raioane mai îndepărtate. În cele două zile, pe 7 şi 8 octombrie curent, specialiştii furnizorului de apă au înregistrat 855 de probe pentru testarea calităţii apei.

La laborator, au fost aduse pentru testare probe de apă din diferite surse. Mai exact:

42 – din sonde arteziene;
522 – fântâni cu izvor local;
148 – de la robinet;
26 – apă îmbuteliată;
59 – probe de apă deja filtrate.

Cea mai gravă situaţie se atestă în localităţile rurale, unde principala sursă de apă sunt fântânile. Potrivit specialiştilor, circa 61% din apeductele legate de sursele subterane de apă şi aproximativ 84% a apei din fântâni nu corespund normelor sanitare după componenţa chimică. Astfel, apa are fie o duritate joasă fie o duritate prea înaltă, cloruri şi conductivitate care depăşesc Concentraţia maxim admisibilă.

Apa conţine o cantitate sporită de fluor, sulfaţi, sulfură de hidrogen şi alte elemente chimice. Calitatea apei potabile din sursele subterane nu corespunde nici după indicii bacteriologici. Cel mai mult sursele subterane de apă sunt afectate de fermele zootehnice, gunoişti, depozitele de îngrăşăminte şi deşeuri, precum şi de lispa sistemelor de epurare.

În acest sens, cei mai dificilă situaţie s-a creat în raioanele,  Făleşti, Teleneşti, Criuleni, Ungheni.

O situaţie bună se înregistrează în Chişinău, unde, în mare parte, sunt folosite sursele de apă de la suprafaţă.

Apă-Canal Chişinău precizează că la efectuarea investigaţiilor au fost verificaţi următorii parametri: PH, conductivitate, duritate totală, cloruri.

Parametrii de calitate a apei potabile sunt stipulaţi într-o hotărâre de Guvern (nr. 934 din 15.08.2007). În baza normativelor, Concentraţa maxim admisibilă (CMA) a Ph-ului este de la 6,5 până la 9,5. Conform acestor normative s-a despistat că nivelul PH nu se încadrează doar la probele de apă îmbuteliată şi la cele care au fost filtrate suplimentar.

În ceea ce priveşte conductivitatea, depăşiri au fost înregistrate pentru apele subterane şi anume fântânile cu izvor local.  Prin urmare, cele mai mari valori au fost înregistrate în localităţile Pituşca, Mereni, Teleneşti, Făleşti, Boşcana etc.

În privinţa clorurilor, depăşiri au fost înregistrate de asemenea pentru apele subterane şi anume fântânile cu izvor local. Prin urmare, cele mai mari valori au fost înregistrate la Coşerniţa, Pituşca, Teleneşti, Dobruja, Micăuţi etc.

Totofată, ape cu o duritate sub normă au fost înregistrate la  probele de apă care au fost filtrate suplimentar, la ape îmbuteliate, sonde arteziene la Anenii Noi, Sculeni, dar şi la fântâni cu izvor local, precum ar fi la Durleşti, Ursoaia. Majoritatea apelor din fântâni au duritate înaltă.

Valoari maxime a durităţii au fost înregistrate la Pituşca, Teleneşti, Făleşti, Boşcana, Budeşti etc.