„Valoarea minimă a contribuţiei nerambursabile la Fondul de investiţii publice pentru dezvoltare durabilă constituie echivalentul a 100 mii de euro, iar valoarea minimă a investiţiei, în cel puţin unul din domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, constituie echivalentul a 250 mii de euro. Contribuţia la Fondul de investiţii publice pentru dezvoltare durabilă se varsă în monedă naţională, euro, franci elveţieni sau dolari SUA, la contul bancar al Instituţiei publice „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova”, se spune în proiect.

Domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova sunt următoarele: 1) dezvoltarea sectorului imobiliar prin procurarea şi deţinerea în proprietate, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 60 de luni, a unui sau mai multor bunuri imobile cu valoare de piaţă totală, la data efectuării investiţiei, de cel puţin 250 mii de euro; 2) dezvoltarea sectorului financiar public şi a investiţiilor publice prin procurarea şi menţinerea în proprietate a valorilor mobiliare de stat emise în acest scop, pentru o perioadă de cel puţin 60 de luni, în valoare de cel puţin 250 mii de euro. 

Proiectul prevede şi condiţiile de bună reputaţie economică şi financiară pe care cetăţeanul străin sau apatridul care solicită cetăţenia RM trebuie să le aibă: nu este condamnat şi nu are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru comiterea faptelor de spălare a banilor, finanţarea terorismului, muncă forţată, încălcarea regulilor de protecţie a muncii, încălcarea drepturilor de proprietate industrială, furt, escrocherie, delapidarea averii străine, cauzare de daune prin înşelăciune sau abuz de încredere, dobîndirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală, fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false, etc.