Prin semnarea acestui document, femeia urmează să confirme că la data acordării concediului de maternitate nu este încadrată în câmpul muncii, nu beneficiază de venit asigurat şi nu este persoană asigurată de riscul respectiv.
Totodată, în cazul în care se va demonstra că informaţia declarată de beneficiară nu este veridică, aceasta va fi obligată să ramburseze suma indemnizaţiei de maternitate primită, informează Moldpres.

În luna iunie curent, Guvernul a aprobat o hotărâre ce prevede că soţia care se află la întreţinerea soţului asigurat va beneficia de indemnizaţie de maternitate.

Decizia a fost aprobată după ce la 9 februarie anul curent Curtea Constituţională a declarat neconstituţional articolul 16, alin. 5 al Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă ce prevedea că „soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a nouă luni consecutive, premergătoare lunii acordării concediului de maternitate, nu a fost încadrată în câmpul muncii sau nu realizează venit echivalent cu patru salarii lunare sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat”.

Potrivit informaţiei prezentate de Casa Naţională de Asigurări Sociale, cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului de lege sunt estimate la 182 milioane de lei în 2017, peste 200 mln în 2018 şi circa 218 mln de lei în 2019.