„Generalizând constatările auditului se atestă o preocupare insuficientă privind siguranţa datelor şi informaţiilor cu caracter personal în special a cele care vizează starea de sănătate prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale deţinute de autorităţile publice. Se constată unele carenţe, rezerve, care necesită îmbunătăţiri: aducerea în concordanţă cu cerinţele protecţie a datelor cu caracter personal, ajustarea conform noilor necesităţi”, a declarat raportorul Curţii de Conturi, Petru Donţu.

Reprezentanţii Centrului Naţional de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal recunosc faptul că softul care trebuie să asigure funcţionarea registrelor electronice nu este dezvoltat, iar acest proces necesită îmbunătăţiri.

„ A fost contractat elaborarea softului între o companie privată şi Centrul de Guvernarea Electronică. Centrul Naţional de Protecţie a Datelor cu caractere personale din start nu prea a fost implicat. Până în prezent, din lipsă de mijloace financiare încă nu am ajuns sută la sută să începem dezvoltarea sistemului în cauză”, a menţionat şefa direcţiei CNPDCP, Victoria Muntean.

„Direcţia de bază, care deţine controlul în domeniu are doar şase angajaţi. Ţinând cont de volumul de lucru, care a fost şi pe parcursul anului el creşte într-o dinamică foarte alertă. Într-adevăr acest registru are unele carenţe, nu putem face modificări în ele, nu putem suspenda deciziile care au fost luate”, a spus Director al Centrului Naţional de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal, eduard Răducanu.

De menţionat că softul a fost achiziţionat în 2015 şi a costat un milion 122 de mii de lei. Raportul de audit privind protecţia datelor cu caracter personal în domeniul asistenţei medicale primare reflectă situaţia din ultimii doi ani.