Pentru finalizarea creării sistemului de adrese sunt necesare surse financiare în sumă de 2,3 milioane de lei, care vor fi alocate din bugetul de stat şi bugetele autorităţilor locale, iar pentru menţinerea ulterioară, anual vor fi necesare 500 de mii de lei.
 
Proiectul de lege vine să asigure uniformizarea procedurii de conferire a adresei şi delimitarea competenţelor autorităţilor participante în procesul de atribuire şi modificare a adreselor.

Astfel, documentul conţine reglementări privind structura adresei, criteriile de numerotare a obiectelor adresabile, modalitatea de denumire a arterelor de circulaţie, precum şi cerinţele faţă de conţinutul şi amplasarea indicatoarelor stradale.
 
Proiectul urmează să fie expediat Parlamentului pentru examinare şi aprobare.