Este vorba de proiectul de lege privind sistemul electoral mixt, aprobat de Parlament în pofida criticilor opoziţiei, a societăţii civile şi instituţiilor internaţionale, precum şi în ciuda avizului negativ al Comisiei de la Veneţia.

Recent, Consiliul Afacerilor Externe al Uniunii Europene şi-a exprimat regretul pentru faptul că autorităţile de la Chişinău au ignorat o parte dintre recomandările avizului Comisiei de la Veneţia privind implementarea sistemului electoral mixt. Şefii diplomaţiilor din UE amintesc că avizul comun emis de Comisia de la Veneţia şi OSCE face referire la lipsa de consens asupra reformei electorale promovate de PD şi PSRM şi la „riscul că majoritatea candidaţilor să fie influenţaţi de oameni de afaceri sau de alţi actori care îşi urmează propriile interese”.

De asemenea, Comisia de la Veneţia va aprecia propunerile de modificare a Constituţiei în ceea ce priveşte numirea judecătorilor. Potrivit acestora, numirea în funcţie a judecătorilor urmează să aibă loc până la atingerea plafonului de vârstă (65 de ani), de către preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

Proiectul legii stipulează că şeful statului poate respinge o singură dată candidatura propusă. De asemenea, ar urma ca judecătorii să aibă imunitate funcţională şi nu generală. Se stabileşte că garantul independenţei autorităţi judecătoreşti este CSM. Consiliul va putea înainta propuneri în procesul elaborării Legii bugetului de stat, în partea ce ţine de alocarea mijloacelor financiare pentru buna funcţionare a instanţelor judecătoreşti. De notat, actuala intervenţie în Legea de bază a statului este prevăzută de Planul de Acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a justiţiei în anii 2011 – 2016, adoptată de Parlament în februarie 2012.

Cel de-al treilea aviz al Comisiei se va referi la proiectul de lege privind modificarea articolului 42 al Constituţiei Republicii Moldova privind dreptul cetăţenilor la asociere. În prezenta expunere, deşi este fundamental, dreptul moldovenilor la asociere este fragmentat în articolul 41 şi 42 al legii de bază, iar noua viziune a legislatorilor vine să înlăture această carenţă.