Din numărul total de angajaţi, 45 vor fi inspectori de integritate, care vor desfăşura activităţi de prevenire a corupţiei prin realizarea controlului averii şi intereselor personale, precum şi respectarea regimului juridic al incompatibilităţilor şi restricţiilor. 

De asemenea, va fi constituit Inspectoratul de integritate - subdiviziune responsabilă de controlul averilor, intereselor personale, incompatibilităţilor şi restricţiilor.

În anul 2017, au fost depuse 53 050 de declaraţii de avere şi interese personale.