„În prezent, Comisia examinează demersurile depuse, inclusiv face o estimare a cheltuielilor necesare pentru organizarea alegerilor locale noi în municipiile Bălţi şi Chişinău, care nu sunt planificate în bugetul de stat, după care va lua decizia privind alegerile locale noi în cadrul unei şedinţe publice”, a anunţat CEC într-un comunicat.

Comisia precizează că adresarea din partea secretarului Consiliului municipal Chişinău a fost înregistrată la Comisie pe 19 februarie, iar cea trimisă de secretarul Consiliului municipal Bălţi a fost recepţionată de Comisie - pe 20 februarie. 

Astfel, potrivit legislaţiei electorale, data alegerilor noi se stabileşte de către în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acestor circumstanţe, cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor, cu condiţia că alegerile noi vor avea loc concomitent cu alte alegeri locale noi deja stabilite, de cel mult două ori pe an, primăvara şi toamna.

Precizăm că CEC a stabilit deja pentru data de 20 mai 2018 desfăşurarea alegerilor locale noi în alte cinci localităţi.