Este declaraţia Partidului Liberal Reformator, care îşi exprimă nedumerirea şi indignarea în legătură cu planurile lui Dodon în privinţa lucrărilor de reparaţie şi restabilire a clădirii Preşedinţiei.

„Ideea de a admite în calitate de sursă de finanţare Guvernul Turciei este în esenţă neavenită şi de principiu nepotrivită normelor scrise şi nescrise ale unui stat suveran şi independent. Finanţarea lucrărilor şi angajarea firmelor executante de reparaţie a edificiilor din categoria celor de prim rang din care face parte şi Preşedinţia sunt de competenţa exclusivă a statului RM. Este o axiomă general recunoscută şi strict onorată de statele care se respectă, pentru că asemenea acţiuni ţin în primul rând de simbolistica înaltei demnităţi suverane pe care o însumează aceste instituţii, indiferent cine le ocupă vremelnic, dar şi de aspectele de securitate şi siguranţă ale statului, lucruri deloc de neglijat. Partidul Liberal Reformator consideră că negocierile separate şi netransparente purtate de Dodon cu Preşedintele Turciei şi reprezentanţii Guvernului turc pe acest subiect, înţelegerile la care s-a ajuns sunt un atentat grav la siguranţa şi la imaginea statului”, se spune în declaraţia PLR.

„Oricare finanţare străină este o investiţie a ţării respective. Investiţia este bazată pe un interes pe care urmăreşte să-l obţină finanţatorul în ţara în care face investiţia. Prin urmare, reieşind din caracterul netransparent al negocierilor, instituţiile şi organismele care veghează la suveranitatea şi independenţa statului trebuie în mod obligatoriu să-şi pună următoarele întrebări: Ce a negociat Dodon cu Preşedintele şi Guvernul Turciei? Ce a promis el contra banilor oferiţi la reparaţia Preşedinţiei Republicii Moldova: teritorii concesionate, sfere ale economiei naţionale, părţi ale sistemului financiar-bancar, influenţă geopolitică, afiliere la blocuri şi alianţe militare? Întrebările sunt pe deplin legitime dacă le raportăm la felul în care Dodon a înţeles în primul său an de mandat să facă politică internaţională în beneficiul său, al familiei şi al partidului său şi în totală contrapunere cu interesele statului şi ale poporului”, se mai spune în declaraţie.

Totodată, Partidul Liberal Reformator afirmă că preşedintele Dodon a încălcat cu rea-credinţă o serie întreagă de principii legale şi de etică ale suveranităţii statului şi cere Parlamentului să pună problema iniţierii procedurii de suspendare a lui din funcţie, ca preşedinte incompetent şi demnitar de rea-credinţă.