Printr-o declaraţie politică prezentată la tribuna Camerei Deputaţilor, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a declarat următoarele:

„Urmare a interpretărilor abuzive ale unor agenţi guvernamentali mii de tineri cetăţeni români, minori sau majori, deţinători ai actelor de identitate româneşti, sunt trataţi drept „non-cetăţeni”, confiscându-li-se actele de identitate româneşti şi fiind, practic, expulzaţi din cetăţenia părinţilor lor. Legea cetăţeniei române nr. 21/1991 prevede în mod expres o singură condiţie pentru obţinerea cetăţeniei române de către copilul minor al unui cetăţean străin sau fără cetăţenie care a dobândit cetăţenia română şi anume ca la data dobândirii cetăţeniei de către părinţi sau de către unul din părinţi copilul să fi avut vârsta de până la 18 ani. Şi punctum! Copiii cetăţenilor români sunt şi copiii României! România nu-şi poate sabota propriii cetăţeni!

Interpretările libere, după bunul plac al agenţilor guvernamentali, nu ţin loc de lege şi sunt ele însele ilegale. Agenţii statului nu dispun de prerogativa interpretării legilor, aceasta fiind atribuţia exclusivă a Parlamentului şi Curţii Constituţionale a României.

Interpretările abuzive ale agenţilor guvernamentali împotriva cetăţenilor români trataţi drept "non-cetăţeni" şi confiscarea actelor româneşti de identitate eliberate anterior acestora sunt pe placul Moscovei. Ele amintesc deciziile Birourilor de armistiţiu organizate de sovietici în România contra cetăţenilor români originari din Basarabia şi nordul Bucovinei, trataţi impropriu şi abuziv ca "cetăţeni sovietici" şi forţaţi să se "repatrieze" în URSS.

Nu vrem să credem că prin aceste interpretări, soldate cu expulzarea copiilor români din cetăţenia română a părinţilor lor, guvernul Tudose a adoptat deliberat un comportament geopolitic antiromânesc, acţionând ca şi cum ar răspunde comandamentelor de la Kremlin.

Am cerut oficial Guvernului României, la 24 iulie, adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române, astfel încât să se pună capăt fărădelegilor la care se dedau agenţii guvernamentali în raport cu mii de copii români deposedaţi abuziv de cetăţenia lor şi a părinţilor lor. Guvernul a lăsat fără niciun răspuns demersurile noastre oficiale. Chiar dacă premierul Tudose a promis oficial, în 21 iulie, la Chişinău, să rezolve problema cu celeritate. Promisiunea premierului nu a fost ţinută.

Adoptarea Ordonanţei de Urgenţă este calea cea mai scurtă pentru rezolvarea problemei. Guvernul Tudose are la dispoziţie un proiect de lege în acest sens. Este necesar ca Guvernul să manifeste voinţă politică şi bun simţ elementar, aplanând conflictul major pe care l-a creat în relaţia cu cetăţenii pe care îi expulzează zilnic, în modul cel abuziv cu putinţă, din cetăţenia română şi se comportă asemenea Birourilor sovietice de armistiţiu.”

Totodată, deputatul român Constantin Codreanu le-a adresat guvernanţilor un mesaj tranşant: „Formulez un avertisment public. Situaţia e mai mult decât gravă. Dacă Guvernul va sabota în continuare soluţionarea chestiunii miilor de cetăţeni români izgoniţi abuziv din cetăţenia română şi nu va adopta în următoarea şedinţă de guvern Ordonanţa de Urgenţă cerută, vom declanşa proteste antiguvernamentale la Bucureşti, Chişinău, Bruxelles şi în alte oraşe europene. Domnilor guvernanţi, nu vă jucaţi cu drepturile şi soarta românilor! Serviţi interesele românilor şi ale României, nu pe cele ale Moscovei şi uneltelor ei de la Chişinău!.