„În unele ministere, aceste reduceri oscilează în jur de 50 la sută din toţi angajaţii. Media ar fi de 40-42 la sută. În aceste condiţii, păstrând acelaşi fond de salarizare pe care îl au ministerele, inevitabil vom avea posibilitatea ca din economii să oferim supliment la salariu. Nu s-a adoptat decizia de majorare directă a salariului funcţionarilor din ministere, dar din contul economiilor, funcţionarii rămaşi în ministere în număr mai mic şi care vor avea sarcini mai complexe. În unele situaţii salariile vor putea fi dublate. Salariile medii vor depăşi 10 mii de lei”, a declarat şeful Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan.

Acesta a mai spus că în scurt timp vor fi declanşate concursurile pentru nouă funcţii de secretari generali.

Amintim că după reforma Guvernului Ministerul Economiei a preluat domeniile de activitate de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi de la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, precum şi domeniul construcţii de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, cu modificarea denumirii în Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Ministerul Culturii a preluat domeniile de activitate de la Ministerul Educaţiei, de la Ministerul Tineretului şi Sportului şi domeniul de cercetare de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, cu modificarea denumirii în Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a absorbit Ministerul Sănătăţii, cu modificarea denumirii în Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Totodată, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a preluat domeniile de activitate de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de la Ministerul Mediului, cu modificarea denumirii în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.

Nu s-au făcut schimbări la Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării