CECE I au înregistrat 26 concurenţi electorali, dintre care, 2 sunt candidaţi independenţi, iar 24 sunt desemnaţi de 7 formaţiuni politice: PSRM - 6, PDM – 6, PCRM – 4, PN – 3, PL – 2, PPPDA – 2 şi PAS – 1.

Echipa de observatori a constat la capitolul organizarea alegerilor, o situaţie mai precară în ceea ce priveşte respectarea de către membrii CECE I şi BESV a programului de lucru. În cazul CECE I, din totalul de 21 de vizite, în 7 cazuri (33.3 %) observatorii Promo-LEX au constatat că consiliile nu funcţionau în perioada orelor de audienţă. În cazul BESV, din totalul de 28 de vizite, în 13 cazuri (46.4%) observatorii Promo-LEX au constatat că birourile erau închise în perioada orelor de audienţă.Misiunea de observare atestă în continuare existenţa unor lacune în conţinutul listelor electorale.

Observatorii MO Promo-LEX au constatat cel puţin 2 cazuri de utilizare a resurselor administrative de către candidaţi în perioada monitorizată. Într-un caz  este vorba despre candidatul desemnat de PSRM în satul Pervomaisc (r. Căuşeni), în altul de candidatul independent la funcţia de primar în or. Tvardiţa (r. Taraclia). Resursele administrative au fost utilizate prin: atragerea angajaţilor instituţiilor publice în timpul programului de lucru în activităţi de agitaţie electorală, precum şi implicarea reprezentanţilor autorităţilor publice de nivel ierarhic superior, în timpul orelor de muncă, în activităţi de promovare.

Potrivit informaţiilor furnizate de observatorii Promo-LEX, în perioada monitorizată, au fost înregistrate cel puţin 3 cazuri care pot fi calificate drept oferire de bunuri şi servicii în campanii electorale. Este vorba despre candidaţii: PSRM – 1 caz; PDM – 1; PCRM – 1.

Estimările MO Promo-LEX pentru perioada 14 aprilie – 05 mai 2017, relevă că cel puţin 6 concurenţi electorali (PSRM, PCRM, PDM, PL, PPPDA, CI Tuni Corneliu) au utilizat fonduri de campanie pe care nu le-au declarat în totalitate. Cuantumul total al cheltuielilor neraportate se ridică la cel puţin 24 859 lei.

Totodată, în perioada 6-9 mai, Promo-LEX  a desfăşurat campania ”IEŞI la VOT” în cele 7 localităţi, cu scopul de a mobiliza apolitic cetăţenii cu drept de vot şi de a promova votul informat şi conştient. De asemenea, în 2 localităţi au fost organizate dezbateri publice electorale cu participarea candidaţilor şi a alegătorilor.