Într-un comunicat de presă al Platformei se menţionează că participarea egală a femeilor şi bărbaţilor în viaţa politică constituie un element de bază al democraţiei şi un obiectiv important al Republicii Moldova. În pofida progreselor în domeniul egalităţii de gen, femeile continuă a fi semnificativ sub-reprezentate în Parlament, Guvern, organele elective locale.

„Platforma pentru Egalitate de Gen a analizat iniţiativa cu privire la instituirea sistemului electoral uninominal, înregistrată în Parlament, şi a ajuns la concluzia să nu susţină acest proiect de lege, optând în continuare pentru sistemul proporţional existent, un sistem mult mai prietenos promovarii femeilor şi care sporeşte numărul acestora în organele decizionale prin aplicarea cotelor minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe”, se spune în comunicat.

Platforma pentru Egalitate de Gen menţionează că la prima vedere factori neutri, precum sistemele electorale, pot avea efecte multiple asupra participării femeilor în politică. Evidenţele empirice demonstrează că ţările care aplică sisteme proporţionale asigură o pondere mai mare a femeilor în Parlament în comparaţie cu ţările cu sisteme electorale majoritare (uninominale). Elemente structurale ale sistemelor electorale au fost recunoscute drept factori care influenţează şi afectează negativ reprezentarea femeilor.

Platforma pentru Egalitate de Gen reprezintă o uniune benevolă de persoane fizice şi juridice care acţionează ca o voce activă şi unitară pentru promovarea egalităţii de gen.