Deputaţii, obligaţi să-şi declare cadourile simbolice în termen de 5 zile de la primire

Deputaţii, obligaţi să-şi declare cadourile simbolice în termen de 5 zile de la primire
Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 20.03.2017 10:20
Cadourile simbolice oferite deputaţilor, consilierilor şi funcţionarilor din cadrul Secretariatului Parlamentului vor fi declarate în termen de 5 zile de la primire. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Regulamentul cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol.
 
Astfel, evidenţa şi evaluarea cadourilor va fi făcută de o Comisie specială din cadrul Secretariatului Parlamentului, care va lua în considerare preţul estimativ indicat de beneficiar sau de documentele care îl însoţesc.

În cazul în care valoarea cadoului nu depăşeşte suma de 1 000 de lei, Comisia va restitui cadoul beneficiarului. Dacă valoarea cadoului depăşeşte 1 000 de lei, beneficiarul îl poate răscumpăra, achitând contravaloarea acestuia în termen de 30 de zile calendaristice în contul bugetului de stat.
 
În cazul în care respectivul cadou are o valoare istorică, ştiinţifică sau artistică, stabilită de experţii în domeniu consultaţi de Comisie, acesta va fi transmis cu titlu gratuit în gestiunea muzeelor, bibliotecilor, altor instituţii, cu informarea Ministerului Culturii.
 
Produsele perisabile, medaliile, decoraţiile, insignele, ordinele, eşarfele, coloanele, primite în exercitarea funcţiei sunt exceptate de la Regulamentul aprobat.
 
Cadourile vor fi înregistrate într-un registru special, cu caracter public, denumit Registrul de evidenţă a cadourilor. Anual, pe pagina web a Parlamentului va fi publicată lista cadourilor şi a beneficiarilor acestora. De asemenea, cadourile vor fi păstrate în muzeul Parlamentului şi expuse într-o sală de expoziţie, pe care o va organiza Parlamentul.
 

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI