Prevederile principale ale proiectului sunt: participaţia proprie iniţială (avansul) trebuie să fie cel puţin 10% din preţul locuinţei, preţul locuinţei nu trebuie să depăşească 1 milion de lei, termenul de rambursare a creditului este de până la 25 de ani, iar statul va garanta circa 50% din soldul creditului acordat. Programul se adresează cetăţenilor cu vârsta de maxim 45 de ani, care nu deţin o locuinţă în proprietate şi care nu au în derulare credite ipotecare.

Programul are ca scop acordarea de către stat a unui sprijin persoanelor care doresc să achiziţioneze o locuinţă, dar care nu dispun de fonduri suficiente şi nici nu se încadrează în condiţiile actuale de obţinere a unui credit ipotecar. Implementarea acestui proiect este gândită inclusiv ca o soluţie pentru a reduce migraţia în rândurile tinerilor.

Proiectul de lege stabileşte regulile pentru toate părţile implicate în procesul de acordare şi obţinere a creditelor ipotecare, parţial garantate de stat, prin programul „Prima Casă”. Sunt prevăzute, astfel, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor de program, criteriile de eligibilitate a băncilor care pot acorda astfel de credite, mecanismul de garantare, precum şi comisioanele şi tarifele cu care vor opera băncile comerciale.

De asemenea, printr-un alt proiect de lege, aprobat tot astăzi, s-a decis modificarea unor taxe de stat pentru contractele de ipotecă semnate în cadrul Programului „Prima Casă”. Astfel, este micşorată până la 0,1% taxa de stat pentru autentificarea contractelor de înstrăinare a imobilului şi până la 50 de lei taxa pentru autentificarea contractelor de ipotecă semnate în cadrul programului. A fost acceptată totodată şi diminuarea onorariilor notarilor publici şi executorilor judecătoreşti pentru acţiunile efectuate în privinţa bunurilor imobile procurate prin intermediul programului de stat.

Ambele proiecte de lege vor fi trimise Parlamentului spre adoptare.

Programul „Prima Casă” se va aplica pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi poartă un caracter social, reprezentat în special de intervenţia statului în procesul de garantare a creditelor ipotecare. Ideea şi conceptul programului se bazează pe experienţa pozitivă a ţărilor din regiune, în special a României. Plafonul anual al garanţiilor de stat, cât şi suma mijloacelor financiare destinate executării garanţiilor de stat emise vor fi stabilite anual. În bugetul de stat pentru 2017 este prevăzut un fond de garantare în valoare de 15 milioane de lei pentru creditele ipotecare acordate prin intermediul programului guvernamental „Prima Casă”.