Exerciţiul de monitorizare a avut ca scop studierea corespunderii dintre prevederile legale şi gradul de transparenţă decizională al APL de nivelul II, impulsionarea activismului civic şi asistenţa oferită APL pentru a creşte gradul de transparenţă.

Potrivit raportului pentru a comunica cu cetăţenii şi grupurile interesate, consiliile raionale şi municipale cel mai des apelează la plasarea anunţurilor pe paginile web (34 de pagini web existente din 35). Totuşi, s-au păstrat metodele tradiţionale de comunicare: panoul informativ, acesta fiind prezent în 30 de APL nivelul II, şi comunicarea prin intermediul ziarelor locale observată la 27 APL de nivelul II. De asemenea, capătă teren comunicarea administraţiei publice prin intermediul reţelelor de socializare, fiind raportate de APL-uri în 23 unităţi administrative. Alte mijloace de informare, cum ar fi televiziunile, radioul şi buletinul informativ sunt utilizate mai puţin.

Analizând corespunderea informaţiilor de pe paginilor web ale APL de nivelul II cu prevederile legislaţiei privind transparenţa procesului decizional, experţii Promo-LEX constată o situaţie precară. Toate cele 34 de pagini web supuse monitorizării au carenţe şi nu conţin informaţii obligatorii pentru implementarea normelor de transparenţă în procesul decizional.

Cele mai neconforme pagini web aparţin consiliilor raionale Nisporeni şi Taraclia, care nu corespund niciunuia din cei 9 indicatori analizaţi de monitori. La mică distanţă urmează paginile web ale consiliilor raionale din Cantemir, Orhei, Hînceşti, cu câte 8 indicatori neconformi, şi paginile web ale consiliilor raionale din Leova, Basarabeasca, Ialoveni, Căuşeni, Anenii Noi, Şoldăneşti, Floreşti, Ocniţa, Briceni şi pagina web a Adunării Populare a UTA Găgăuzia, cu câte 7 indicatori neconformi. La polul opus, cu doar 2 indicatori neconformi, sunt paginile web ale consiliului raional Edineţ şi consiliul municipal Bălţi. Pagina web a consiliului municipal Chişinău se află la mijlocul clasamentului, cu 4 indicatori neconformi. Pentru a vedea tabloul complet, vedeţi harta „Corespunderea paginilor web ale APL de nivelul II cu legislaţia privind transparenţa procesului decizional”.

Promo-LEX a constat că paginile web ale APL de nivelul II asigură un nivel scăzut al transparenţei procesului de achiziţii publice. Chiar dacă legislaţia conţine prevederi în acest sens, publicitatea procesului de achiziţii pe paginile web ale autorităţilor publice pentru perioada monitorizată s-a rezumat în mare la publicarea: planurilor de achiziţie de către 15 din 35 din APL, a anunţurilor de intenţie de către 15 din 35 APL şi a contractelor atribuite de către 12 din 35 APL.

Cu referire la cheltuieli, Promo-LEX subliniază că circa 65% din suma totală a achiziţiilor APL de nivelul II este destinată reparaţiei drumurilor (22.446.981,29 de lei) şi clădirilor (45.002.431,38 de lei), iar 12% – pentru achiziţionarea produselor petroliere (12.898.125,96 de lei). De asemenea, Asociaţia Promo-LEX constată un grad înalt de achiziţii în baza unei singure oferte participante la concurs – 19% din contractele de achiziţie semnate de APL de nivelul II în perioada monitorizată, cu o valoare totală – 13,8 mln. lei.

Asociaţia Promo-LEX constată o stare moderat pozitivă la compartimentul transparenţa concursurilor pentru ocuparea funcţiei publice. Autorităţile APL care au indicat organizarea concursurilor au respectat în mare condiţiile de publicitate a concursului prin plasarea anunţului şi a condiţiilor pe pagina web, în mass-media şi pe panouri informative.

Cu regret, constatările Promo-LEX denotă o implicare redusă a cetăţenilor în procesul de elaborare a bugetelor locale şi mai ales în procesul de distribuţie a resurselor. Experţii Promo-LEX recomandă consiliilor raionale să publice în termene rezonabile pe pagina web toate etapele procesului bugetar, începând cu publicarea proiectului bugetului APL pentru iniţierea consultărilor publice, modificările care au loc pe parcurs, dar şi rapoartele privind executarea bugetului.

În interviurile efectuate de monitorii Promo-LEX cu funcţionarii publici, aceştia susţin că cetăţenii sunt puţin interesaţi de procesul decizional. Cauzele indicate de funcţionari sunt apatia, pasivitatea şi lipsa dorinţei de implicare din partea cetăţenilor; interesul prioritar faţă de problemele localităţii de nivelul I; lipsa informării cetăţenilor; lipsa politicilor din partea APL în domeniul transparentizării activităţii.

Monitorizarea transparenţei procesului decizional al APL-urilor de nivelul II este o activitate continuă efectuată de monitorii Promo-LEX pe parcursul anilor 2017, 2018 şi 2019. La fiecare jumătate de an, Promo-LEX va da publicităţii Rapoartele de monitorizare a transparenţei activităţii APL de nivelul II şi UTA Găgăuzia.

Raportul integral poate fi accesat aici.