FOTO

Consiliul de Asociere RM-UE: Pentru restabilirea încrederii în Moldova sunt necesare rezultate concrete în implementarea reformelor

Consiliul de Asociere RM-UE: Pentru restabilirea încrederii în Moldova sunt necesare rezultate concrete în implementarea reformelor
Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 14.03.2016 23:30
Pentru restabilirea încrederii în Moldova sunt necesare rezultate concrete în implementarea reformelor. Aceste reforme ar trebui să includă investigaţii amănunţite cu privire la fraudele bancare, reforma sectorului justiţiei, precum şi depolitizarea instituţiilor de stat, lupta împotriva corupţiei şi a spălării banilor, stabilizarea sectorului financiar şi îmbunătăţirea climatului de afaceri şi investiţional, inclusiv în sectorul energetic.

Sunt concluziile celei de-a II-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, care s-a desfăşurat luni, 14 martie, la Bruxelles.

Uniunea Europeană a reiterat apelul său privind îmbunătăţirea legislaţiei naţionale pentru limitarea concentrării acţionariatului în instituţiile mass-media şi garantarea pluralismului, cât mai curând posibil.

„UE şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire insuficienta independenţă a sistemului judiciar şi a agenţiilor de aplicare a legii şi a cerut Moldovei să întreprindă reforme care să asigure în mod eficient independenţa, eficienţa, transparenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar şi a instituţiilor anticorupţie”, se spune în declaraţia comună de după reuniunea Consiliului de Asociere RM-UE.

Vă prezentăm textul integral al declaraţiei:

Republica Moldova şi Uniunea Europeană au avut astăzi cea de-a II-a reuniune a Consiliului de Asociere, conform Acordului de Asociere. Moldova şi UE au reconfirmat hotărârea comună de a implementa angajamentele asumate în vederea consolidării asocierii politice şi integrării economice a Moldovei cu UE.

Recunoscând aplicarea provizorie a Acordului de Asociere începând cu 1 septembrie 2014, Consiliul de Asociere a evidenţiat intrarea deplină în vigoare a Acordului în viitorul apropiat, având în vedere că Moldova şi toate statele membre UE l-au ratificat. Acordul de Asociere este baza legală prin care Republica Moldova îşi continuă agenda de reforme şi modernizare economică pentru următorii ani. Moldova a prezentat cel de-al doilea Raport cu privire la implementarea Agendei de Asociere Moldova – UE.

Consiliul de Asociere recunoaşte importanţa soluţionării dificultăţilor curente din Moldova printr-un dialog constructiv între toate forţele politice din ţară, luând în considerare aşteptările cetăţenilor Republicii Moldova. UE a încurajat Moldova să continue eforturile de adoptare a legilor necesare şi a reconfirmat susţinerea Moldovei în atingerea acestor obiective. Părţile au subliniat importanţa dialogului şi cooperării cu societatea civilă, în particular, în ceea ce priveşte implementarea Acordului de Asociere şi necesitatea unei participări sporite a societăţii civile in Moldova în procesele de elaborare a politicilor publice şi de luare a deciziilor. Mai mult decât atât, Consiliul de Asociere a accentuat importanţa asigurării şi intensificării unei abordări care să implice pe deplin întreagă societate.

Pentru restabilirea încrederii în Moldova sunt necesare rezultate concrete în implementarea reformelor. Consiliul de Asociere recunoaşte eforturile întreprinse de Moldova în pregătirea unui plan clar de reforme prioritare în domeniile cheie, cuprinse în Foaia de parcurs transmisă UE şi făcută publică de către Guvernul Republicii Moldova. Această foaie de parcurs detaliată stabileşte termene limită clare pentru acţiuni concrete a fi realizate până în luna iulie, în domenii importante precum cooperarea cu societatea civilă, pe parcursul lunii curente; aprobarea şi demararea punerii în aplicare a pachetului de legi privind sectorul justiţiei şi procuratura, precum şi impulsionarea implementării zonei de liber schimb aprofundat şi cuprinzător, în lunile martie – aprilie; adoptarea Strategiei privind reforma administraţiei publice până în aprilie; îmbunătăţirea climatului de afaceri şi investiţional; abordarea deficienţelor din sistemul financiar-bancar şi relansarea cooperării cu FMI; adoptarea pachetului de legi pe integritate.

Aceste reforme ar trebui să includă investigaţii amănunţite cu privire la fraudele bancare, reforma sectorului justiţiei, precum şi depolitizarea instituţiilor de stat, lupta împotriva corupţiei şi a spălării banilor, stabilizarea sectorului financiar şi îmbunătăţirea climatului de afaceri şi investiţional, inclusiv în sectorul energetic. Foaia de parcurs va fi un instrument util pentru a promova şi monitoriza punerea în aplicare a reformelor, în beneficiul societăţii moldoveneşti în general.

Consiliul de Asociere a discutat căile de depăşire a blocajelor politice din Moldova, inclusiv printr-o reformă constituţională şi prin implementarea recomandărilor OSCE/ODHIR privind cadrul electoral.

UE a reiterat apelul său privind îmbunătăţirea legislaţiei naţionale pentru limitarea concentrării acţionariatului în instituţiile mass media şi garantarea pluralismului, cât mai curând posibil. UE şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire insuficienta independenţă a sistemului judiciar şi a agenţiilor de aplicare a legii şi a cerut Moldovei să întreprindă reforme care să asigure în mod eficient independenţa, eficienţa, transparenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar şi a instituţiilor anticorupţie.

UE a salutat adoptarea unei legi de reformare a Procuraturii, fiind considerată ca fiind un pas înainte şi a încurajat ferm punerea sa în aplicare cu bună credinţă, împreună cu adoptarea, fără întârziere, a unor legi-cheie privind sistemul judiciar şi lupta împotriva corupţiei. Moldova a reafirmat faptul că reforma sectorului justiţiei rămâne a fi una dintre priorităţile-cheie ale ţării şi a prezentat o descriere detaliată a măsurilor care urmează a fi luate în lunile ce vin în ceea ce priveşte abordarea deficienţelor existente şi promovarea unei reforme profunde şi sistemice în acest domeniu.

Consiliul de Asociere a remarcat asistenţa substanţială acordată Republicii Moldova de către UE. UE a cerut Republicii Moldova să o folosească în modul cel mai adecvat, pentru a livra reformele ambiţioase pentru care şi-a luat angajamentul în temeiul Acordului şi Agendei de Asociere şi a reiterat disponibilitatea de a continua susţinerea Republicii Moldova, inclusiv prin asistenţă tehnică şi în implementarea proiectelor, prin intermediul misiunilor de evaluare inter pares şi a consilierilor de nivel înalt.

Consiliul de Asociere a concordat asupra faptului că, un angajament clar de a stabili un program cuprinzător de stabilizare şi de reforme structurale, cu scopul de a răspunde îngrijorărilor macroeconomice ar favoriza atingerea unui numitor comun privind un nou acord de cooperare cu FMI.

Consiliul de Asociere a confirmat faptul că cooperarea UE-Moldova în domeniul energetic este o prioritate, reamintind astfel importanţa continuării lucrărilor pentru conducta Ungheni-Chişinău, precum şi adoptarea măsurilor de politici aferente cu scopul diversificării surselor de aprovizionare în vederea creşterii securităţii energetice la nivel naţional şi regional.

Consiliul de Asociere a salutat aderarea RM la Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi la Convenţia regională privind regulile pan-euromediteraniene de origine preferenţială. Moldova şi UE au subliniat, de asemenea, nivelul adecvat de cooperare în domeniul mediului precum şi angajamentul Moldovei de a armoniza legislaţia naţională la cea europeană în acest domeniu. Consiliul de Asociere a mai discutat şi despre cooperarea în domeniile economiei, agriculturii şi transporturilor.

Consiliul de Asociere a solicitat intensificarea eforturilor în vederea ajungerii la o soluţie cuprinzătoare şi paşnică a conflictului transnistrean, pe baza suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, cu un statut special pentru Transnistria. Acesta a încurajat părţile implicate să-şi reînnoiască angajamentul constructiv în ceea ce priveşte negocierile pentru reglementarea conflictului, precum şi reluarea discuţiilor în formatul 5 + 2 şi intensificarea dialogului.

UE a subliniat faptul că Acordul de Asociere, inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător oferă oportunităţi de modernizare şi dezvoltare pe întregul teritoriu recunoscut pe plan internaţional al Moldovei şi că UE este gata să sprijine punerea sa în aplicare pe deplin în beneficiul întregii populaţii din Moldova şi partenerilor săi internaţionali.

Ştiri similare

Ştiri NON-STOP