„Calitatea datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor continuă să rămână o problemă cu scăderea încrederii alegătorilor faţă de procesul electoral. Observatorii constată existenţa unor probleme ce se repetă de la un ciclu electoral la altul. Printre acestea sunt prezenţa alegătorilor decedaţi şi necorespunderea adreselor din registru cu cele din buletinul de identitate al alegătorului”, se arată în raportul misiunii.

Mai mult, observatorii Promo-LEX au declarat că în şapte localităţi au fost identificate necorespunderi între adresele indicate în buletinele de identitate ale alegătorilor şi datele ce se conţin în Registrul de Stat al Alegătorilor.

„Numai în comuna Chirsovo, din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia, sunt atestate 80 de cazuri de necorespundere între adresele din registru cu cele din buletinele de identitate. De asemenea, observatorii au identificat persoane decedate înscrise în registrul alegătorilor în cel puţin 6 localităţi”, se mai menţionează în raport.

Amintim că misiunea de observare a alegerilor prezidenţiale a mai spus că a constatat tendinţa de utilizare a resurselor administrative în promovarea unui anumit candidat/potenţial candidat la funcţia de preşedinte, cazuri de oferire a cadourilor în perioada electorală, activităţi de denigrare şi de PR negru, multiple cazuri de colectare a semnăturilor de către persoane neautorizate şi evitarea reflectării cheltuielilor reale în procesul de colectare a semnăturilor.

Misiunea de observare Promo-LEX cuprinde 42 observatori pe termen lung, care vor monitoriza procesul electoral în toate circumscripţiile electorale din Republica Moldova în perioada 31 august – 30 noiembrie 2016.