Consecinţele evenimentelor dintre anii 1940-1945 s-au răsfrâns şi asupra teritoriului actualei Republicii Moldova, unde oamenii au fost impuşi să lupte pe ambele părţi ale frontului, reprezentând în final cu voie sau fără voie ambele armate şi regimuri totalitare.

Interesele politice din perioada postbelică a contribuit ca veteranii basarabeni - atât sovietici cât şi români - să rămână decenii divizaţi după principiul: Biruitori şi Biruiţi/învinşi.

Acest conflict a fost o pată pe istoria omenirii. O pată care nu mai poate fi ştearsă din memoria noastră colectivă.

De aceea:

- trebuie să comemorăm cu respect toţi ostaşii care şi-au pierdut viaţa în timpul celui de-al doilea război mondial. Suntem conştienţi că pentru spaţiul dintre Prut şi Nistru acest lucru este unul delicat. Aproximativ 300 000 din băştinaşii noştri au fost victimele acestui război, ei fiind nevoiţi să lupte pe ambele parţi ale baricadelor, iar de multe ori se întâmpla ca fraţii să se fi împuşcat între ei. Din această cauză este de datoria noastră să onorăm pe toţi pământenii noştri căzuţi pe câmpul de luptă.

- noile generaţii trebuie să conştientizeze greşelile din trecut şi să facă tot posibilul pentru a nu mai admite repetarea lor, respectiv, să devină nişte promotori activi ai reconcilierii, solidarităţii şi a păcii devenite probleme deosebit de actuale în special în ultimul timp.

Cu regret, pe parcursul perioadei postbelice până în prezent, ziua de 8 mai, în loc să fie o zi a consolidării societăţii în numele păcii, coeziunii sociale în numele viitorului, unităţii, o zi a în care toţi cetăţenii să comemoreze victimele celui de-al doilea Război Mondial, aceasta este folosită de anumite cercuri drept prilej comod de manipulare a conştiinţei istorice, este una care încă provoacă şi acutizează situaţii conflictuale, iar oamenii continuă să lupte întrei ei din cauza unor pseudo simboluri care servesc drept motive de dezbinare a societăţi, instabilitate ce convine unor forţe sau grupări politice.

Noi nu trebuie sa ne uităm trecutul nostru comun, dar nici să trăim cu el zgândărid permanent o rană care încă ”doare”.Societatea Republicii Moldova a ajuns la acel nivel, când este în stare să conştientizeze că al doilea război mondial, a fost pornit de puteri totalitare, iar cei căzuţi pe câmpuri de luptă au servit în ambele cazuri drept carne de tun pentru realizarea unor ambiţii politice şi expansioniste bolnave şi nu ar trebui sa poartă răspunderea pentru acţiunile conducătorilor statului şi merită să fie comemoraţi, fără a fi trataţi prin atitudine discriminatorie, fiind supuşi unei politici a dublelor standarde, împărţiţi în ai noştri şi ai lor.

Tinerii din Republica Moldova, inclusiv Tinerii DA îşi propun şi doresc ca disputele şi dezbinarea pe această temă să dispară, iar aceste zile să fie consacrate Memoriei şi Reconcilierii.

Să ne amintim de iniţiativa Dr. Frank Buchman care la doar un an de după încheierea celui de-al doilea Război Mondial a venit cu ideea necesităţii unei reconcilieri, reuşind să aşeze la o masă rotundă reprezentanţii Franţei şi ai Germaniei, trecând peste orgoliile ambelor state. Pentru eforturile depuse în aplanarea conflictului, dânsul a fost mai apoi decorat de ambele state.

Un alt gest istoric a fost făcut de către Willy Brandt (cancelarul Germaniei de Vest), care în 1970 şi-a cerut scuze de la poporul polonez şi astfel a reuşit restabilirea realţiilor diplomatice şi reconclierea celor două popoare foste rivale.

Popoare europene, cu o politică agresivă una pentru alta în trecut au demonstrat că pot să se împace între ele. E un bun şi elocvent exemplu şi pentru societatea noastră divizată. Considerăm că este inadmisibil, că după 72 ani de la încetarea celui de al doilea Război Mondial, societatea noastră să nu fi ajuns la un consens naţional.

În aceste zile, în mai multe state ale lumii se comemorează victimele războaielor - state din Europa de Vest, America de Nord, Australia. Recent şi în unele state post sovietice cum ar fi Ucraina a fost preluată ideea ca ziua de 8 mai să fie Ziua Memoriei, iar în Kazahstan se interzic oficial panglicile bicolore ca factor provocator al tensiunilor sociale.

Un simbol alternativ ce ar uni toate părţile, folosit în toate statele menţionate mai sus ar fi Macul roşu, care este un simbol al omagierii victimelor războaielor.

Astăzi, mai mult ca altădată, tinerii Platformei DA pledează pentru consolidarea societăţii şi, în acest sens, considerăm că la peste şapte decenii de la încheierea războiului este timpul să ne oprim şi să ne reevaluăm atitudinile, promovând o soluţie constructivă de mediere a părţilor care au suferit de pe urma celei mai straşnice conflagraţii din secolul trecut. Este timpul să punem accent pe valorile care unesc şi nu dezbină, să trecem la o altă etapă - la una a valorizării, comemorării tuturor ostaşilor căzuţi în timpul celui de al doilea Război Mondial şi să tragem învăţăminte din ororile trectului pentru a preveni repetarea lor.

SĂ NU REPETĂM NICIODATĂ ORORILE ISTORIEI!