Funcţionarea moratoriului va constitui un factor favorizant pentru agenţii economici sa desfăşoare activităţi ilegale, în afara legii, fără a declara onest veniturile obţinute, respectiv impozitele, ceea ce intr-un final va duce la diminuarea veniturilor la buget.

Mulţi vor zice că imaginaţiile întrec limitele absurdului, însă de fiecare dată, când apăreau aşa presupuneri, se întâmpla ceva, ba un atac raider, ba o deposedare de avere, alte fenomene cum sunt spălarea de bani, dăruirea Aeroportului Internaţional Chişinău, devalizarea sistemului bancar, furturi de zeci de miliarde de lei, etc.

Marele Moratoriu instituit asupra tuturor controalelor, vociferat de premierul Filip, nu are la bază temei legal, nici explicaţii, nici argumente şi nici necesitate. În haosul financiar şi economic, în care a fost aruncată Republica Moldova din cauza oligarhizării şi capturării ei ca stat, apare o aşa decizie de anulare a tuturor controalelor din partea celor mai importante servicii de stat, care au menirea de a curma contrabanda, evaziunile fiscale, fraudele economice, falsificarea de mărfuri şi alte activităţi ilegale.

Toate infracţiunile economice şi financiare au loc numai în cazurile, când în societate predomină haosul şi fărădelegea, cum este acum în Moldova.

Întâmplător sau nu s-a adoptat o aşa decizie?

Sunt de părere că nu întâmplător. În situaţia când la Banca Naţională nu există conducere, CNPF nu are conducător, iar şefii de la CNA, CNI şi PG nu mai sunt independenţi deloc în deciziile sale, situaţia, foarte gravă din economie, intenţionat se mai complică şi cu anularea tuturor controalelor.

Devine evident faptul că se doreşte de a aprofunda artificial criza social-economică, decapitând serviciul fiscal şi vamal de la Ministerul de finanţe şi structura din cadrul MAI de conducătorii neloiali Partidului Democrat. Dacă despre şeful SV de mult se vorbea că trebuie demis din funcţii, atunci nu putem fi de acord cu demisionarea celui de la SF, Ion Prisăcaru.

Acum toate pârghiile şi instrumentele de a menţine sub control şi monitorizare a afacerilor negre şi crimelor economice sunt paralizate şi sub controlul PD. Nu exclud, că scopul principal a instituirii moratoriului asupra tuturor controalelor este de:

-        a şterge urmele jafului secolului;

-        a mai realiza unele scheme de deposedare de averi,

-        a mai frauda sistemul bancar de o sumă mult mai mare de bani;

-        a instaura un monopol asupra sistemului bancar prin persoane interpuse;

-        a închide un număr mare de întreprinderi fantome implicate în contrabandă şi evaziuni fiscale în proporţii deosebit de mari;

-        a mai privatiza unele întreprinderi de stat sau de ale jefui de toată averea (de observat că Curtea de Conturi, în această perioadă, tot nu are dreptul de a efectua controale);

-        a realiza alte afaceri cu caracter economic criminal.

Nici nu s-a uscat cerneala de pe semnătura deciziei guvernului Filip că ministru finanţelor imediat, la data de 2 februarie, a emis un ordin privind sistarea controalelor fiscale la faţa locului efectuate de Serviciul Fiscal de Stat (copia ordinului se anexează).

Se pare au cam întârziat.

Nu ştiu, cunoaşte ministrul finanţelor sau nu, dar şi şeful dumnealui Filip că, SFS nu mai efectuează controale planificate deja al treilea an la rând. Încă doi în urmă printr-o decizie a conducerii SFS a fost anulată planificarea efectuării controalelor fiscale. În prezent controale se efectuează numai în cadrul managementului şi estimării riscurilor, iar structura serviciului a fost armonizată în totalitate la standardele internaţionale şi europene conform acordului de asociere.

Performanţele realizate de SFS au fost recunoscute şi confirmate de partenerii internaţionali de dezvoltare, ba chiar de actualul ministru al finanţelor dl Octavian Armaşu. În condiţiile în care controalele fiscale au fost reduse drastic, de la 74029, în 2013, la 60.400, în 2014, şi, respectiv, la 49432, în 2015, a crescut considerabil eficienţa executării acestora. Dacă, în 2012, s-au calculat suplimentar la buget suma de 595964,9 mii lei, atunci, în 2015, sumele calculate suplimentar au atins cota de 1470214,3 mii lei, ceea ce explică performanţa reducerii controalelor cu 38% numai în doi ani şi selectarea contribuabililor spre efectuare a controalelor, în baza estimării riscurilor.

Concluzie!

La emiterea ordinului ministrul finanţelor, dl Octavian Armaş, despre sistarea controalelor fiscale la faţa locului efectuate de Serviciul Fiscal de Stat, intenţionat sau nu, au fost comise grave încălcări ale legislaţiei. În acest sens, o să încerc să-i sugerez dlui ministru că modalitatea de efectuare a controlului fiscal este reglementata de Lege. 
Aşadar, Articolul 3 alin.(2) Cod fiscal, prevede ca actele normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Serviciul Vamal de pe lângă Ministerul Finanţelor, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul şi pentru executarea codului, nu trebuie să contravină prevederilor lui sau să depăşească limitele acestuia. Respectiv, orice act emis, cu o putere juridica inferioara legii, nu trebuie sa contravină Codului fiscal şi se recunoaşte ca ilegal.
Iată unele argumente care susţin afirmaţiile de mai sus:

1. Potrivit art. 1 Cod fiscal, se stabilesc principiile generale ale impozitării în Republica Moldova, statutul juridic al contribuabililor, al organelor fiscale şi al altor participanţi la relaţiile reglementate de legislaţia fiscală, principiile de determinare a obiectului impunerii, principiile evidenţei veniturilor şi cheltuielilor deduse, modul şi condiţiile de tragere la răspundere pentru încălcarea legislaţiei fiscale, precum şi modul de contestare a acţiunilor organelor fiscale şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora.

2. Articolul 132 Cod fiscal statuează expres că sarcina de bază a organului fiscal constă în exercitarea controlului fiscal asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte, vârşarii depline şi la timp la buget a sumelor obligaţiilor fiscale.

3. Articolul 136 lit. m) Cod fiscal stabileşte ca organul fiscal şi funcţionarul fiscal au obligaţia de a efectua controale fiscale şi să întocmească acte de rigoare.

4. In acelaşi timp, modalitatea de efectuare a controlului, termenele, periodicitatea, interdicţia de a efectua controale este reglementata de Capitolul 11, Titlul II Cod fiscal.

Cu referinţă la alte tipuri de controale de stat, anularea lor pe o perioadă de 3-6 luni, ar aduce multe probleme asemănătoare celor întâmplate la piaţa centrală în care au decedat 4 persoane.