Controlul va fi efectuat la toate etapele lanțului comercial până la consumatorul final și se va aplica persoanelor fizice și juridice, excepție fiind sectorul casnic.

Controalele de conformitate vor fi efectuate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

În prezent, fructele și legumele din comerț nu sunt etichetate, sortate sau calibrate conform cerințelor de calitate, iar prețul acestora este standard pentru un amestec de clase, soiuri sau calibru, fapt care dezavantajează consumatorii.

Certificatele de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete vor fi eliberate gratuit de către organul de control, pe suport de hârtie sau în format electronic. Totodată, organul de control va crea o bază de date a agenților economici implicați în activități ce țin de sectorul fructelor și legumelor proaspete.

Potrivit autorilor proiectului, odată cu instituirea acestui sistem de control, Republica Moldova ar putea solicita Comisiei Europene de a fi inclusă în Lista țărilor terțe a căror controale de conformitate cu standardele specifice de comercializare au fost recunoscute ca fiind echivalente cu cerințele UE.

Proiectul de lege urmează a fi votat, în lectură finală, de plenul Parlamentului.