Alegătorii sunt rugați să întreprindă acțiuni de a le preschimba până la data desfășurării scrutinului electoral, în cazul în care acestea nu sunt valabile.

Pentru eliberarea actelor de identitate, solicitanții se pot adresa la orice subdiviziune teritorială a ASP, indiferent de locul înregistrării la domiciliu sau reședință.

Iar, pentru cei care vor solicita primul buletin de identitate, acesta se eliberează în mod gratuit.

Din numărul total, doar 2 824 874 de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II, restul fiind persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat.