„În conformitate cu Regulamentul Parlamentului, având în vedere că sunteți cel mai în vârstă deputat, ați fost împuternicit să prezidați ședința din 21 martie 2019, de constituire a organului reprezentativ suprem al poporului RM și unica autoritate legislativă a statului. Prin anunțarea deliberată a unei pauze pentru o perioadă nedeterminată de timp și prin nereluarea până în prezent a acesteia este tergiversată în mod artificial alegerea președintelui Parlamentului, a vicepreședinților, formarea Biroului Permanent și înființarea Comisiilor parlamentare”, se spune în adresare.

Astfel, este blocată abuziv procedura de adoptare a legilor, fapt care, produs timp de trei luni, poate conduce la dizolvarea Parlamentului, atenționează liderii ACUM.

„Nici Constituția RM, nici Regulamentul Parlamentului nu condiționează reluarea/desfășurarea ședinței Parlamentului de existența/declararea majorității parlamentare. Având în vedere cele expuse, Vă cerem reluarea în regim de urgență a ședinței Parlamentului în cadrul legal și constituțional”, se spune în document.

Mai mult, invitat aseară la „Ora Expertizei”, de la Jurnal TV, Andrei Năstase a declarat că dacă Eduard Smirnov nu va relua şedinţa Parlamentului, blocul ACUM va trebui să-l reclame penal.

„Ceea ce riscă Eduard Smirnov dacă nu va da curs sesizărilor noastre de a relua şedinţa de constituire a Parlamentului - va trebui să-l reclamăm penal”, a declarat liderul Platformei DA.

adresare ACUM către Smirnovadresare ACUM către Smirnov