„Orice aș răspunde la acestă întrebare, risc să trezesc nemulțumiri. E și firesc, într-o țară saracă, mai ales după scandalul provocat de frauda bancară. Dar tocmai aceasta din urmă necesită fortificarea BNM cu specialiști independenți și buni. Când am venit la BNM, am fost frapat de numărul anormal de mare de posturi vacante în instituție. În unele departamente-cheie deficitul de personal depășea 50%. În 2016-2017, peste 80 de angajați și-au dat demisia, printre care 14 șefi de departamente și subdiviziuni. O adevărată hemoragie a resurselor umane. În asemenea condiții este foarte greu să asiguri continuitatea și calitatea serviciului pe care au tot dreptul să ni-l ceară cetățenii, dar cu atât mai mult să angajezi un program ambițios de reforme, de curățare a sistemului și de schimbare fundamentală a cadrului legislativ pe care ni l-am asumat. Pornind de la aceste considerente, am promovat alinierea salariilor băncii centrale la nivelul pieței de referință din RM pentru a reține și a atrage specialiști buni. După aprobarea reformei de către Consiliul de supraveghere a BNM, salariile tuturor angajaților, inclusiv al meu, au fost stabilite conform grilei de remunerare elaborate de firma de consultanță Korn Ferry în baza condițiilor pieței muncii din Republica Moldova și celor mai bune practici internaționale”, a declarat guvernatorul.