Centrul Hidrologic avertizează:

- creşterea locală a nivelului apei în râurile mici cu 0.5-1.0 m; - formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații locale.

Administrația Publică Locală, agenţii economici, în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să atragă atenţie la starea barajelor, podurilor căilor de evacuare a apei.

meteo.mdmeteo.md