Declarația poate fi depusă și online, aplicând semnătura electronică. Cei care depun online declarația, achită impozitul introducând IDNP-ul prin serviciul MPay.

Contribuabilii care nu dețin semnătura electronică sau mobilă pot  depune declarațiile pe suport de hârtie, în baza actului de identitate, sau prin poștă, expediind formularele declarațiilor completate prin scrisoare recomandată la adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește.

Contribuabilii vor depune două declarații pe venit pentru două perioade distincte ale anului: de la 1 ianuarie 2018 până la 30 septembrie și de la 1 octombrie 2018 până la 31 decembrie.

Cei care nu depun declarația până pe 2 mai riscă amendă de la 200 la 1000 de lei și penalitate de 0,0336%  din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.