Din hotărârea motivată a judecătoarei Rodica Berdilo:

Ignorararea acțiunilor menționate ale actorilor electorali, în fond, ar reprezenta recunoașterea de către instanța de judecată a faptului că prevederile legale cu privire la agitația electorală sunt golite de substanță și oricare importanță.

Or, o atare ipoteză ar fi în contradicție directă și flagrantă cu prevederile art. 38 din Constituția Republicii Moldova și art. 7 din Codul electoral, conform căror, participarea la alegeri este liberă (benevolă). Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului cu scopul de a-l sili să participe sau să nu participe la alegeri, precum şi asupra exprimării de către acesta a liberei sale voinţe ; nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului pentru a-l face să voteze sau să nu voteze, precum şi pentru a-l împiedica să-şi exprime voinţa în mod independent.

Din motivele expuse, instanța de judecată constată că sunt suficiente motive pentru a nu confirma legalitatea alegerilor locale noi ale primarului general al mun. Chișinău, din data de 20 mai 2018 (turul I) – 03 iunie 2018 (turul II).

Publicăm hotărârea motivată:

hotărîre-motivată (1) by Jurnal on Scribd