„Subsemnații, cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați permanent sau temporar în afară țării (diaspora), înaintăm prezenta petiție în vederea semnalării încălcării dreptului de a vota în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019. Privarea noastră de dreptul la vot s-a realizat prin:

1) Nedeschiderea secțiilor de votare conform criteriilor prevăzute de Codul electoral. Comisia Electorală Centrală a ignorat prevederile Codului electoral și nu a deschis secții de votare în străinătate conform criteriilor stabilite de lege, îndeosebi au fost nesocotite criteriile cu privire la participarea în cadrul ultimelor alegeri și cel al înregistrării prealabile.

2) Interzicerea de a vota cu pașaportul a cărui termen de valabilitate a expirat. Contrar practicii constante de la ultimele 7 scrutine electorale și neglijând Decizia irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie din 28.11.2014 (dosarul nr.3ra-1646/14), Comisia Electorală Centrală a interzis votarea cu pașapoarte ale căror termen de valabilitate a expirat (care conțin IDNP).

Aceste măsuri încalcă prevederile art.38 alin.(2) din Constituția Republicii Moldova care stabilește că dreptul de vot poate fi limitat doar pentru persoanele puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege (adică printr-o decizie judecătorească definitivă și executorie).

Prin prezenta petiție, solicităm constatarea încălcării dreptului nostru de vot, dar și luarea măsurilor ce decurg din constatarea încălcării respective”, se arată scris în petiție.

Precizăm că moldovenii din diasporă au ieșit masiv la vot. Ei au format cozi la secțiile de votare pentru a-și exercita dreptul la vot și pentru că doresc un viitor mai bun Republicii Moldova.