Lucrările au început în vara acestui an și au vizat pozarea rețelelor subterane pe o lungime de șase km și instalarea a 270 de piloni metalici .

CHIȘINĂU.MDCHIȘINĂU.MD

Rețeaua de iluminare a parcului prevede și alte aspecte ale confortului nocturn, cum ar fi temperatura de culoare a luminii, limitarea orbirii și controlul luminii, inclusiv posibilitatea dirijării pe anumite zone, prin reducerea nivelului de iluminare în funcție de necesitate pe timp de noapte, se laudă autoritățile publice locale.

CHIȘINĂU.MDCHIȘINĂU.MD

Totodată, proiectul de reabilitare a parcului „Valea Trandafirilor” prevede renovarea rețelei de iluminat public pe bază de LED, restaurarea aleilor pietonale, renovarea havuzului, construcția skateparkului și trasarea pistelor de bicicliști.

Din bugetul municipal au fost alocate circa 13,7de milioane de lei pentru lucrările respective.