Experţii CRJM consideră că descreşterea numărului de cereri depuse la CEDO este determinată, în principal, de descreşterea popularităţii CEDO, după ce în anii 2011-2016 CEDO a respins fără o motivare explicită peste 8,600 de cereri moldoveneşti. Aceasta a avut un efect descurajant asupra avocaţilor.

La data de 31 decembrie 2017, 1,348 de cereri moldoveneşti încă aşteptau să fie examinate şi 89% dintre acestea au şanse mari de succes. Acest număr este mai mare decât numărul total de cereri în bază cărora Moldova a fost condamnată în ultimii 20 de ani.

Din anul 1997 până la 31 decembrie 2017, Curtea a pronunţat 354 de hotărâri în cauzele moldoveneşti, dintre care 16 - în anul 2017. La acest capitol, Moldova devansează cu mult Germania, Spania sau Olanda, ţări care au aderat la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) cu mult timp înaintea Moldovei şi au o populaţie cu mult mai mare decât cea a Moldovei.

Cele mai frecvente tipuri de violări constatate de CEDO în cauzele moldoveneşti sunt neexecutarea hotărârilor judecătoreşti (hotărâri vechi); maltraterea, anchetarea inadecvată a maltratărilor şi deceselor; detenţia în condiţii proaste; casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti irevocabile.

În baza tuturor hotărârilor şi deciziilor pronunţate până la 31 decembrie 2017, Republica Moldova a fost obligată să plătească peste 16,300,000 de euro. Aceasta este mai mult decât întregul buget instanţelor judecătoreşti pentru anul 2015.