În urma examinării a 9 dosare, au fost admise la proba scrisă următoarele persoane: Balta Marin, Bodiu Tinca, Bologan Dumitriţa, Comerzan Diana, Croitor Alexei, Gurin Marin, Muntean Igor şi Petroman Ludmila.
 
Proba scrisă va avea loc pe 27 septembrie 2017, cu începere de la ora 15:00, la sediul Ministerului Justiţiei, în sala 104. Candidaţii vor putea alege testul în limba engleză sau franceză. Ei au dreptul să aducă şi să utilizeze un dicţionar explicativ englez sau francez, iar consultarea Convenţiei în timpul probei va fi interzisă.

Concurenţii care vor promova proba scrisă, vor fi admişi la interviu.

Amintim că, Ministerul Justiţiei a organizat primul concurs la începutul verii, în urma căruia a înaintat 4 candidaţi pentru cele trei funcţii de jurişti secunzi. Ulterior, la solicitarea Consiliului Europei (CoE), a fost anunţată o nouă rundă de selecţie a candidaţilor. Finaliştii ambelor concursuri vor trece o probă finală organizată de CoE.

Juriştii delegaţi vor fi implicaţi în lucrările Grefei şi vor acorda asistenţă în cazul cererilor adresate împotriva ţării noastre. Ei nu vor fi angajaţi ai CtEDO sau ai Consiliului Europei. Condiţiile de remunerare, garanţiile sociale şi alte plăţi compensatorii vor fi stabilite, în exclusivitate, printr-un acord individual al persoanei selectate cu Guvernul Republicii Moldova.