Informaţia a fost prezentată într-un spot realizat de Centrul de Resurse Juridice cu ocazia împlinirii a 20 de ani de când ţara noastră a aderat la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale.

Sursa notează că din 1997 până în prezent, Curtea a primit peste 12 mii de cereri împotriva Republicii Moldova şi a pronunţat peste 350 de hotărâri în cauzele moldoveneşti. Reprezentanţii Centrului au specificat că graţie recomandărilor din partea CEDO au fost înăsprite sancţiunile pentru tortură, iar numărul plângerilor depuse la Curte pentru cazuri de maltratare a scăzut.

Totodată, a apărut dreptul de a obţine compensaţii pentru procese tergiversate sau executarea îndelungată a hotărârilor judecătoreşti. Printre alte rezultate se numără şi faptul că Federaţia Rusă a fost recunoscută responsabilă pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Autorii mai notează că Republica Moldova are şi numeroase restanţe. Mai exact, multe din hotărâri nu sunt suficient de motivate, iar procesele judiciare sunt netransparente.

De asemenea, în pofida a peste 20 de condamnări la CEDO, arestul este utilizat prea des şi nejustificat, iar judecătorii nu beneficiază de independenţă absolută. Juriştii s-au referit şi la condiţiile de detenţie, care rămân la fel de proaste.