Amnesty International Moldova: „Dreptul la un proces echitabil, încălcat şi în cazul grupului Petrenco”

Amnesty International Moldova: „Dreptul la un proces echitabil, încălcat şi în cazul grupului Petrenco”
Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 30.06.2017 12:09
Sentinţa în cazul membrilor aşa-zisului grup Petrenco are un caracter tendenţios şi conţine mai multe abateri de la standardele internaţionale. Aceasta este poziţia Amnesty International Moldova, care a luat act de copia sentinţei de condamnare, emisă pe 28 iunie curent de către Judecătoria sect. Râşcani din mun. Chişinău, în privinţa lui Grigore Petrenco şi a celor 8 co-protestatari.
 
„Luând în consideraţie principiul supremaţiei drepturilor fundamentale ale omului şi a legislaţiei internaţionale la care a aderat RM faţă de legile interne, inclusiv în cazul divergenţelor sau interpretărilor legislative, constatăm că sentinţa nominalizată poartă un caracter tendenţios, şi conţine următoarele abateri de la standardele internaţionale:
 
  1. A fost încălcat art. 6 (dreptul la un proces echitabil) din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale (CEDO), care cere „judecarea cauzelor în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială”, iar acest termen rezonabil presupune, în condiţiile RM, cu includerea anchetei preliminare pe cazuri penale - nu mai mult de 1 (un) an. Însă dosarul penal nominalizat, inclusiv ancheta, a fost tergiversat 2 ani.
  2. Art. 6 CEDO presupune statuează sentinţe adecvate coroborate cu mărimea şi gravitatea infracţiunii, adică - urmează a fi respectată prezumţia nevinovăţiei, iar pentru contravenţii minore nu se pedepseşte din punct de vedere penal şi nici cu pedepse punitive de închisoare.
  3. Prin sentinţă se încalcă art. 11 (libertatea de întrunire şi de asociere) CEDO deoarece se menţine în vigoare regimul "controlului judiciar" pentru a restricţiona posibilitatea activiştilor de a participa la întruniri publice paşnice şi a-şi exprima liber şi în mod public ideile sale. Amnesty International Moldova reiterează, că acest principiu, potrivit deciziei Tribunalului internaţional de la Nuremberg, este restricţionat doar în 3 cazuri: a) discursuri de ură, b) discursuri rasiste, c) discursuri naziste. Ne întrebăm - care din aceste 3 principii le-a încălcat Grigore Petrenco, pentru a-i fi restricţionate drepturile sale constituţionale?”, se spune într-o declaraţie a organizaţiei. 
Amnesty International Moldova mai reiterează că justiţia din RM încă nu a fost reformată, are deficienţe serioase la capitolul Drepturile Omului şi, în mod neîntemeiat, aplică art. 285 din Codul penal al RM (dezordini în masă) fără a lua în consideraţie practica pozitivă a statelor occidentale în acest domeniu, evitând recomandările Consiliului Europei cu privire la necesitatea „umanizării pedepselor penale”.

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI