Ministerul Justiţiei, în colaborare cu Agenţia de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti (AAIJ), va garanta asigurarea instruirii calificate şi oferirea suportului necesar colaboratorilor instanţei judecătoreşti care vor fi implicaţi în acest proces.

Amintim că, anterior, în Planul de acţiuni al Guvernului pentru anul 2016 - 2018, au fost incluse mai multe priorităţi: asigurarea funcţionalităţii extinse a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), inclusiv prin instituirea obligatorie a înregistrării audio, video, realizarea în format electronic a proceselor: coordonarea agendei şedinţelor de judecată de către participanţi, formarea şi administrarea dosarului on-line cu accesul părţilor la acesta, prezentarea probelor şi distribuirea materialelor, introducerea mecanismului de citare electronică a părţilor, desfăşurarea şedinţelor prin intermediul videoconferinţelor, etc.