Una dintre noutăţile acestui proiect reprezintă numirea judecătorilor. Dacă în prezent aceştia sunt desemnaţi pentru un termen iniţial de cinci ani, se propune ca această cifră să fie exclusă, iar judecătorii să fie numiţi până la atingerea plafonului de vârstă.

Totodată, se prevede modificarea procedurii de numire a judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie. Astfel, dacă până în prezent candidaţii erau propuşi de către Consiliul Superior al Magistraturii şi votaţi ulterior de către Parlament, atunci pe viitor instalarea lor în funcţii va depinde de preşedintele ţării, care va avea dreptul să respingă o singură dată pretendenţii.

Modificări ale Constituţiei se propun şi la capitolul „Consiliul Superior al Magistraturii”. Astfel, membrii acestei instituţii urmează să fie aleşi pentru un mandat de şase ani şi nu de patru cum este în prezent şi fără posibilitatea de a deţine două mandate consecutive, aşa cum este permis acum.

Totodată, se prevede modificarea denumirii de cei trei „profesori titulari” care sunt aleşi de către deputaţi în „reprezentanţi ai societăţii civile cu experienţă în domeniul dreptului”. În nota informativă a iniţiativei legislative se mai vorbeşte despre recomandarea de a exclude procurorul general şi ministrul Justiţiei din componenţa CSM.

În acest context, se propune reglementarea expresă a faptului că „o parte a membrilor CSM trebuie să fie judecători”. Nu se menţionează însă clar dacă procurorul general şi ministrul Justiţiei vor fi excluşi din componenţă. O altă precizare clară în lege ţine de atribuţiile Consiliului. Se propune stipularea faptului că CSM este autoritatea care poate determina şi propune Parlamentului mijloace financiare pentru bugetul de stat necesare bunei funcţionări a instanţelor de judecată. Documentul îşi propune armonizarea legislaţiei moldoveneşti cu cea europeană. Deşi acţiunea a fost prevăzută încă în strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, proiectul de lege a fost aprobat de executiv abia acum. Procedural, documentul urmează să fie examinat de către Parlament.