Potrivit Verei Toma, membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), regulamentul nu a fost publicat încă în Monitorul Oficial din cauză că a trebuit să fie dat la traducere. „Traducerea regulamentului a durat ceva timp. Acum este gata şi, fie în ediţia următoare a Monitorului Oficial, fie peste una, va fi publicat”, ne-a asigurat judecătoarea.

Magistrata consideră că implementarea prevederilor din acest document nu va dura mult timp pentru că echipa tehnică deja lucrează la elaborarea posibilităţii de revenire la căutarea după nume a hotărârilor de judecată. Cât priveşte noile prevederi privind modul de depersonalizare a hotărârilor de judecată, acesta vor fi aduse la cunoştinţă tuturor judecătorilor.

Regulamentul votat de CSM la şedinţa din 10 octombrie prevede revenirea la posibilitatea de căutare după nume a hotărârilor judecătoreşti şi garantează „transparenţa maximă a hotărârilor judecătoreşti, prin implementarea celor mai noi şi mai practice modalităţi de căutare a informaţiilor conţinute de acestea”. Totodată, sunt enumerate modalităţile de publicare a deciziilor pronunţate în cauzele examinate în şedinţe închise, dar şi că „nu vor fi anonimizate/ascunse în nici un caz informaţiile despre instanţă sau completul de judecată, grefier, procuror, agentul constatator, mediator, executorul judecătoresc, notar şi avocat. Nu va fi ascunsă în nici un caz denumirea persoanelor juridice”.

Adoptarea documentului a fost precedată de un protest al jurnaliştilor, avocaţilor şi reprezentanţilor societăţii civile care au cerut ca CSM să nu voteze un regulament care să închidă accesul societăţii la actele judecătoreşti. Iniţial Consiliul îşi propunea să voteze un proiect de regulament elaborat împreună cu Centrul Naţional de Protecţia a Datelor cu Caracter Personal. Sub presiunea protestatarilor, a fost adoptat un alt proiect, elaborat de Curtea Supremă de Justiţie, care răspunde în mare parte cerinţelor societăţii civile.