La începutul şedinţei, Galina Moscalciuc a anunţat participanţii în proces că acum două zile şi-a luat abţinere de la examinarea cauzei, însă cererea i-a fost respinsă. Totul s-a întâmplat însă în lipsa părţilor. Ulterior, judecătoarea a examinat lista probelor apărării depusă de unul dintre presupuşii complici ai lui Platon.

Hotărârea l-a nemulţumit pe avocatul inculpatului, de aceea a depus o cerere de recuzare care, ulterior, a fost însă respinsă. După ce dosarul a revenit la Moscalciuc, un avocat al lui Platon a depus o altă cerere de recuzare.

Motivul a fost refuzul ei de a expedia la Curtea de Apel recursul privind respingerea solicitării de efectuarea a unor expertize. De această dată, Galina Moscalciuc şi-a respins propria recuzare. La scurt timp, şedinţa a fost întreruptă, iar apărătorul presupusului complice a declarat că lista cu martori era garantul unui proces echitabil.

Unul dintre avocaţii lui Platon afirmă că, în declaraţia sa de abţinere, judecătoarea urma să indice circumstanţele invocate de inculpat cu privire la fiul său. Fapt care însă nu l-a făcut, afirmă apărătorul.

Următoarea şedinţă va avea loc pe 10 octombrie, atunci când va depune mărturii cel de-al doilea presupus complice al lui Platon. Precizăm că, Veaceslav Platon figurează într-o cauză penală de tentativă de escrocherie, dar şi de corupere a mascaţilor de la Pantera. În primul caz, el ar fi acţionat în complicitate cu două persoane, cărora le-ar fi dat indicaţii aflându-se deja în detenţie.