Anul trecut, API a solicitat de la „Poşta Moldovei” informaţii despre firmele care au prestat servicii de construcţie, renovare, reabilitare şi modernizare a oficiilor poştale din ţară. Atunci, directorul întreprinderii, Serghei Nastas, a refuzat să ofere aceste date, invocând faptul că „Poşta Moldovei” nu ar fi furnizor de informaţii publice.

Prima instanţă i-a dat câştig de cauză Asociaţiei, însă Curtea de Apel Chişinău a casat hotărârea şi a respins cererea API. Totuşi CSJ a constatat că instanţa de apel a apreciat gresit circumstanţele cauzei, iar justificările „Poştei Moldovei” nu au fost întemeiate.