CSM, sesizat să verifice un posibil conflict de interese între Oleg Melniciuc şi Victor Micu

CSM, sesizat să verifice un posibil conflict de interese între Oleg Melniciuc şi Victor Micu
Sursa: anticoruptie.md Foto: jurnal.md 06.01.2017 07:52
După publicarea, la 29 noiembrie 2016, pe portalul anticorupţie.md, a unei investigaţii din care a devenit clar că preşedintele Judecătoriei Râşcani, Oleg Melniciuc, i-a făcut o favoare preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Victor Micu, acordându-i apartament la preţ redus într-un bloc destinat judecătorilor, portalul Moldova Curată a depus o sesizare la CSM. Am solicitat ca membrii Consiliului Superior al Magistraturii să discute, în şedinţă deschisă, eventualul conflict de interese în care se află Victor Micu în raport cu Oleg Melniciuc. Una dintre situaţiile în care acest conflict a putut apărea a fost la 29 noiembrie 2016, când Oleg Melniciuc a fost ales de către membrii CSM în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău, care este creată în urma optimizării hărţii judecătoreşti. Victor Micu nu s-a abţinut de la examinarea acestei candidaturi, aşa cum a făcut membrul CSM Mihai Poalelungi, care este naşul de cununie al lui Melniciuc. 

Decizie cu erori grave a Inspecţiei Judiciare

„În urma investigaţiei realizate de Centrul de Investigaţii Jurnalistice cu titlul „Apartamente la preţ redus pentru mama şi rudele magistratului Oleg Melniciuc, în blocul destinat judecătorilor”, publicate pe anticoruptie.md la 29 noiembrie 2016, a devenit cunoscut că preşedintele Judecătoriei Râşcani, mun. Chişinău, Oleg Melniciuc, i-a acordat o favoare preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu. Şi anume, dl. Melniciuc a solicitat în numele dlui Micu grupului de lucru responsabil de repartizarea apartamentelor să-i repartizeze şi dlui Micu un apartament la preţ preferenţial. În urma acestui fapt, dl Victor Micu a procurat un apartament la preţ mai mic decât cel de piaţă, în cadrul proiectului de asigurare cu locuinţe, gestionat de Oleg Melniciuc.

La 29 noiembrie 2016, în cadrul concursului pentru funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei municipiului Chişinău, preşedintele CSM a participat la examinarea candidaturii lui Oleg Melniciuc. Considerăm că, reieşind din situaţia expusă în investigaţia Centrului de Investigaţii Jurnalistice, Victor Micu se află în conflict direct de interese cu Oleg Melniciuc şi ar trebui să se abţină de la luarea oricăror hotărâri în privinţa ultimului. În lipsa abţinerii din partea dlui Victor Micu şi în lipsa stării de funcţionalitate a Autorităţii Naţionale de Integritate, Vă rugăm să examinaţi această chestiune în cadrul şedinţei Consiliului Superior al Magistraturii şi să luaţi o hotărâre” - este textul sesizării portalului Moldova Curată expediate membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. 

Sesizarea nu a ajuns la membrii CSM, fiind transmisă de către secretariat Inspecţiei Judiciare pentru a efectua verificări. A doua zi de la recepţionare, adică la 16 decembrie 2016, Inspecţia a emis o decizie, în care citează explicaţiile lui Micu şi Melniciuc depuse 4 zile mai târziu, pe 20 decembrie! Decizia a fost pregătită de inspectorul judiciar Valeriu Catan şi este semnată de şeful Inspecţiei Judiciare Nicolae Clima. 

Nicolae Clima: „Este o eroare tehnică” 

Şeful Inspecţiei Judiciare, Nicolae Clima, afirmă că în decizia pe care a semnat-o ar fi fost comisă o eroare tehnică. Solicitat de Moldova Curată, Nicolae Clima a declarat că s-a strecurat o eroare trehnică, argumentând că decizia ar fi trebuit datată cu 21 decembrie 2016. El a precizat că va fi emisă o încheiere de corectare a datei. Nu este clar cum a fost numerotată decizia respectivă în registrul Inspecţiei şi în ce zi a fost trecută în Registru - la 16 decembrie sau la 21 decembrie. „S-a pus data imediată după recepţionare, adică am înregistrat-o ca sesizare pe 15 decembrie, iar pe 16 decembrie a fost înregistrată ca decizie. Noi am avut o perioadă în care nu puteam să înregistrăm nicio sesizare, la noi a fost reparaţie, cam o săptămână nu funcţiona nici programul, nimic. Recunoaştem că e o eroare şi vom emite o încheiere de corectare a datei”, a declarat Nicolae Clima.

El a explicat că sesizarea nu ar fi putut ajunge imediat pe agenda plenului CSM, deoarece asta e procedura de examinare a sesizărilor: „Orice corespondenţă adresată CSM care conţine elementele unei sesizări, adică se invocă nişte erori, încălcări comise de către un judecător, iau forma de sesizare, care în mod obligatoriu se expediază la Inspecţia Judiciară”. Potrivit lui Nicolae Clima, dacă, în urma contestaţiei noastre, Completul de Admisibilitate va considera sesizarea admisibilă, dosarul „poate ajunge” la Colegiul Disciplinar, care porneşte o procedură disciplinară, iar rezultatul este discutat la şedinţa plenară a CSM.

Victor Micu nu consideră că s-a aflat în conflict de interese

În decizia Inspecţiei Judiciare (doc) se spune că Victor Micu nu vede existenţa unui conflict de interese în faptul că Oleg Melniciuc a solicitat pentru el un apartament la preţ redus, iar apoi el, la rândul său, l-a votat ca vicepreşedinte al noii instanţe. „Victor Micu a menţionat următoarele: cu judecătorul Melniciuc nu este rudă, fiind doar colegi de serviciu; propunerea dlui Melniciuc din 27.07.2016 este una colegială şi întemeiată, susţinută de toţi membrii grupului; pentru construcţia apartamentelor în blocul locativ din str. Hristo Botev 6 mun. Chişinău toţi angajaţii Judecătoriei Râşcani achităm sumele stabilite de antreprenor; este greşită şi arbitrară afirmaţia autorului sesizării precum că propunerea dlui Melniciuc din 27.07.2015 are o influenţă asupra lui Victor Micu la soluţionarea în Consiliul Superior al Magistraturii a chestiunilor legate de dl Melniciuc. Toate hotărârile emise au fost obiective, întemeiate şi transparente”, se spune în decizia Inspecţiei Judiciare. 

Oleg Melniciuc: „Am avut evaluare excelentă, oare mai pot apărea dubii în votul membrilor CSM?”

Şi Oleg Melniciuc, la rândul său, a depus explicaţii citate în decizie, dar ni le-a expediat şi separat, într-un răspuns oficial, chiar dacă nu am solicitat acest lucru. „Conştientizaţi şi singuri că Melniciuc susţine că conform prevederilor legale nu este prezent nici un început de conflict de interese, iar în situaţia în care la cele 5 funcţii de vicepreşedinte candidau 6 judecători, judecătorul Oleg Melniciuc având evaluarea excelentă, cu un punctaj de 114, mai mare având doar judecătorul Luiza Gafton, în rest candidaţii având evaluare foarte bine şi un punctaj de la 109 şi mai mic, oare mai pot apărea careva dubii în votul membrilor CSM”, ne-a scris Oleg Melniciuc. 

Nadejda Hriptievschi: "Sesizarea vizează comportamentul unui membru al CSM şi nu al unui judecător, deci trebuia încadrată în altă lege"

Bazându-se pe explicaţiile celor doi magistraţi, Inspecţia Judiciară a concluzionat că sesizarea trebuie respinsă, deoarece faptele descrise nu se înscriu în prevederile Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. 

Jurista Nadejda Hriptievschi susţine că în lipsa unei Autorităţi Naţionale de Integritate, Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să-şi elaboreze reguli pentru uz intern referitoare la conflictele de interese

Jurista Nadejda Hriptievschi de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, consideră că examinarea sesizării a fost încadrată greşit în prevederile Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, deoarece faptele vizate nu se referă la acţiunile unui judecător în exerciţiul funcţiunii, ci la cele ale unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu.  O astfel de încadrare ar vădi, în opinia sa, o încercare de a evita răspunderea. „Conform Legii nr. 947 cu privire la CSM, art. 11 alin. (1) lit g), membrul CSM are obligaţia: „g) să respecte prevederile legale privind conflictul de interese şi regimul juridic al incompatibilităţilor şi interdicţiilor”. Victor Micu nu a respectat această obligaţie, iar sesizarea este anume despre aceasta. Este asta sau nu răspundere disciplinară? Nu, pentru că răspunderea disciplinară survine pentru activitatea de judecaător. Astfel, constatăm două chestiuni: 

1) Nu avem prevederi legale cu privire la încălcarea de către membrii CSM a prevederilor din Legea nr. 947; 

2) O aplicare incorectă a legislaţiei – se transmite Inspecţiei, când de fapt CSM ar fi trebuit să examineze şi să aplice prin analogie legislaţia ce ţine de conflictul de interese. Cum se procedează când este un conflict de interese? El trebuie cel puţin constatat şi abia după asta luată decizia faţă de hotărârea adoptată în prezenţa conflictului. În mod normal, astfel de chestiuni le examinează  ANI. Dar pentru că ANI deocamdată nu este funcţională, CSM ar fi putut cel puţin să-şi facă nişte reguli pe intern şi să constate că pe viitor Victor Micu nu trebuie să participe la decizii în privinţa lui Oleg Melniciuc”.

Ştiri similare

Ştiri NON-STOP