Termenul contractului de arendă a terenurilor agricole, majorat de la trei la cinci ani

Termenul contractului de arendă a terenurilor agricole, majorat de la trei la cinci ani
Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 09.02.2018 08:14
Termenul contractului de arendă a terenurilor agricole va creşte de la trei la cinci ani. Parlamentul a votat, la prima şedinţă a sesiunii de primăvară 2018, modificări ale legislaţiei în acest sens, în lectură finală.
 
Potrivit noilor modificări, contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen mai mare de 5 ani se înregistrează la organ cadastral teritorial. În prezent, dreptul de folosinţă sau arendă asupra bunului imobil pe un termen mai mare de 3 ani este supus înregistrării obligatorii.
 
Totodată, este prevăzut că contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de până la 5 ani inclusiv se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole.

În cazul în care un arendaş încheie contracte de arendă cu mai mulţi arendatori, la iniţiativa autorităţii administraţiei publice locale, primirea cererilor de înregistrare a contractelor de arendă în registrul bunurilor imobile se efectuează de către registratorul organului cadastral teritorial pe teritoriul localităţii.
 
Înregistrarea benevolă la organul cadastral teritorial a contractului de arendă încheiat pe un termen de până la 5 ani îl scuteşte pe arendaş de obligaţia de a-l înregistra la primărie.
 

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI